Provincie zet vol in op bouw windparken Oostpolder en Geefsweer

© FPS/Jos Schuurman
De provincie geeft projectontwikkelaars ruim baan voor het ontwikkelen van de windparken Oostpolder en Geefsweer bij Delfzijl. De procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan komt te vervallen. In de plaats daarvan geeft de provincie een Omgevingsvergunning af, die het proces moet versnellen.
Een Provinciaal Inpassingsplan zou vertraging kunnen opleveren voor de bouw van de parken, waardoor de datum van 31 december 2020 onder druk komt te staan. Vóór die dag moeten er voldoende windmolens in onze provincie staan die in totaal 855,5 megawatt aan energie opwekken.

Vrees voor overname regie door het Rijk

Wanneer er ruimte zou zijn voor een Provinciaal Inpassingsplan en deze procedure zou worden doorgevoerd, komt die datum volgens gedeputeerde Nienke Homan in gevaar. Ze vreest dat het Rijk dan de regie overneemt en dan bepaalt waar de windmolens worden geplaatst.

Weinig begrip bij de oppositie

Maar dat argument kan op weinig begrip rekenen bij de voltallige oppositie, bestaande uit de PvdA, VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden. Zij begrijpen niet waarom ze buitenspel worden gezet, helemaal gezien het feit dat er toch wel vertraging zal optreden bij de totstandkoming van deze windparken. Op de vragen die ze stellen aan gedeputeerde Homan krijgen ze volgens de partijen onvoldoende antwoord.
Homan geeft aan dat er haast bij is. Haar uitleg is dat er voor de projectontwikkelaars van windparken twee mogelijkheden zijn om subsidie voor de projecten aan te vragen: in maart en in september.

Vertagende horde

Willen de projectontwikkelaars subsidie aanvragen vóór september 2017, dan is het vaststellen van een Provinciaal Inpassingsplan een vertragende horde. 'In september is de ruimte voor het aanvragen van die subsidie keihard nodig', betoogt Homan. 'Doe je het een half jaar later, dan heb je geen drie jaar de tijd meer voor het realiseren van het windpark.'
Maar Groninger Belang, PVV, VVD en Partij voor de Dieren betwijfelen die uitleg. 'Het lijkt erop dat de coalitiepartijen meer informatie hebben dan wij als oppositie', vraagt Marc Scheffers (Groninger Belang) zich af. Anders kan hij de steun van de coalitiepartijen voor Homan niet verklaren.

Oppositie teleurgesteld

Ze krijgt namelijk het mandaat van de meerderheid in de Staten. Oppositiepartijen zijn teleurgesteld, omdat zij vinden dat ze geen stem meer hebben in het realiseren van de windparken.

Lees ook: