Kamp reageert op ophef: 'Schadeprotocol staat nog niet vast'

© Jos Schuurman (FPS)
Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken komt terug op zijn gewraakte Kamerbrief over het nieuwe schadeprotocol voor Groningen. In een nieuwe brief verzekert hij de Tweede Kamer dat de inhoud hiervan nog niet vast staat.
Zijn eerste brief leidde tot boze reacties van onder meer de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad.

Breed gedragen

Kamp reageert daar nu als volgt op: 'Met mijn brief aan uw Kamer van 13 april 2017 heb ik niet de indruk willen wekken dat de uitkomst van het traject om te komen tot een nieuwe schadeafhandelingsprocedure op voorhand vast zou staan. Een nieuwe aanpak zal alleen goed werken als deze breed wordt gedragen,' zo schrijft de VVD-bewindsman in een nieuwe Kamerbrief.
De genoemde belangenorganisaties concludeerden na Kamps eerste brief dat de uitkomsten al vast zouden staan. Ze doelden onder meer om de onafhankelijke commissie die schades gaat beoordelen. Kamp stelt deze zelf samen. Ook is er boosheid over het verdwijnen van de contra-expertises, zoals in de buitengebieden al het geval is.

Open proces

Aan de vooravond van het gasdebat van donderdag houdt de minister de Kamer voor dat de totstandkoming van een nieuw schadeprotocol 'een open proces is' onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
'De NCG zal de wensen en opvattingen van de betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen een volwaardige plaats geven in een finale afweging. De NCG zal vervolgens overgaan tot vaststelling van een nieuw schadeprotocol, schadehandboek en kwaliteitscriteria voor schade-experts die op draagvlak kunnen rekenen,' zo meldt Kamp de Tweede Kamer.

Verlaging gasproductie

Naast het nieuwe schadeprotocol komt tijdens het gasdebat het kabinetsbesluit om de Groningse gasproductie per 1 oktober met tien procent te verlagen aan de orde. Ook wordt gesproken over het massaal afwijzen van schadeclaims in de buitengebieden.
Verder staat het aanvullende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op de agenda. Die vindt dat de gasproblemen in Groningen te versnipperd worden aangepakt. Er wordt gepleit voor één onafhankelijke organisatie.

Lees ook: