Wethouder: 'NAM moet schade in Stad blijven vergoeden'

© FPS / Jos Schuurman
Stadjers moeten recht houden op vergoeding van aardbevingsschade. Wethouder Roeland van der Schaaf wil dat dit in het nieuwe schadeprotocol wordt opgenomen.
Van der Schaaf reageert daarmee op vragen van de Groninger gemeenteraad.

Aansprakelijkheid NAM

De wethouder vindt het zeer positief dat de NAM uit het schadeproces wordt gehaald en dat er een onafhankelijke commissie komt. Ook een snelle afhandeling van kleine schades ziet hij zitten. Voor de gemeente Groningen is het cruciaal dat de NAM wel aansprakelijk blijft.

Rapport

Van der Schaaf doelt op het rapport van Witteveen+Bos, waaruit blijkt dat schades in het buitengebied nooit door aardbevingen kunnen ontstaan. 'Het uitgangspunt moet blijven dat de schade snel en ruimhartig wordt verholpen. Het kan niet zo zijn dat de NAM onder haar aansprakelijkheid uit kan komen.'

Onrust over protocol

Ook de commotie die ontstond bij de totstandkoming van het schadeprotocol kwam ter sprake. Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodenbeweging zijn woedend, omdat Kamp in een brief aan de Kamer het protocol al zou hebben ingevuld. 'Het is van groot belang dat het overleg over een nieuw schadeprotocol op een open manier gaat. En niet met voorgedrukte uitgangspunten, zoals de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer suggereerde.'
Kamp heeft woensdag met een nieuwe brief gereageerd op de ontstane commotie.

Nieuwbouwnormen

Van der Schaaf meldde verder dat er nog lang geen overeenstemming met de NAM en de nationaal coördinator is over nieuwe nieuwbouwnormen. De wethouder houdt vast aan het standpunt dat meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen altijd voor rekening van de NAM zijn, ook in de stad Groningen.

NAM-toets

Daarbij wil de stad zekerheid dat de NAM zich niet bemoeit met ontwerpen van architecten en ontwikkelaars. Eerder noemde Van der Schaaf dit al eens de 'NAM-toets'; daar mag volgems hem geen sprake van zijn. 'Er zijn stevige meningsverschillen en overeenstemming is nog niet te voorzien.'