Ten Boer heeft plotseling wel vertrouwen in Nationaal Coördinator

© RTV Noord
De gemeenteraad van Ten Boer heeft toch wel vertrouwen in de aanpak van Nationaal Coördinator Hans Alders. Maar dat neemt niet weg dat de raadsleden een sneller resultaat willen zien rondom de afwikkeling van aardbevingschade. Daarom willen ze een eigen, onafhankelijk instituut oprichten.
Unaniem aangenomen

De raad van Ten Boer heeft woensdagavond een raadsbrede motie aangenomen die oproept om een nieuw onafhankelijk instituut in het leven te roepen.
Dat instituut moet eigen wettelijke bevoegdheden hebben om het vertrouwen in het aardbevingdossier te herstellen. Zoals een ruimhartige schadeafhandeling die zich niet alleen richt op de procedures.

Burgemeester stelt mening bij

Burgemeester André van den Nadort liet eerder nog weten de motie niet slim te vinden. Tijdens de raadsvergadering zei hij zich wel te kunnen vinden in de strekking van de motie.
Dat kwam omdat de motie minder scherp is opgesteld ten opzichte van de conceptmotie die eerder naar RTV Noord is verstuurd.

Het verschil

De motie is een initiatief van de ChristenUnie. In de eerste opzet stond dat de Nationaal Coördinator er in 2,5 jaar onvoldoende in was geslaagd om het vertrouwen in de aardbevingsproblematiek te herstellen. Een motie van wantrouwen richting Hans Alders dus.
In de aangepaste motie valt te lezen dat ondanks de inzet van de Nationaal Coördinator het vertrouwen onvoldoende is hersteld. En volgens burgemeester André van den Nadort maakt juist die verandering in de tekst dat de motie geen wantrouwen uitspreekt richting de functie van Alders.

Woordvoering doet anders vermoeden

Alhoewel de burgemeester en de fractie van de ChristenUnie de aangenomen motie niet als motie van wantrouwen opvatten, doet de reactie van enkele politieke partijen anders vermoeden.

Politieke reacties

Sinds 1 juni 2015 is Hans Alders aangesteld als Nationaal Coördinator Groningen. Hij heeft de regie over het schadeherstel in onze provincie. 'We zijn nu twee jaar verder, maar waar staan we nu?', zegt fractievoorzitter Ben Bosch van coalitiepartij CDA. 'Er zijn zaken aangepakt, maar wezenlijke zaken zijn niet goed geregeld. Er is te veel aandacht voor procedures en te weinig voor de gevoelens van gedupeerden.'
Ook coalitiegenoot GroenLinks is duidelijk. 'Door het gebrek aan mandaat van de Nationaal Coördinator is de schade te groot geworden. Het aardbevingsgebied heeft middelen en geld nodig om burgers schadeloos te stellen en perspectief te geven.'
Henk Kooistra (ChristenUnie) wil duidelijk laten weten dat de motie is bedoeld om iets toe te voegen, niet om iets af te breken.

Noord-Korea

René Staaij (Algemeen Belang) vergelijkt de omgangsvormen van demissionair minister Henk Kamp (VVD) met omgangsvormen zoals die gelden in Noord-Korea.
'Ik verwacht het wel daar, maar niet hier. In een beschaafd land. Laat de Nationaal Coördinator niet alleen brullen, maar ook bijten.' Maar dat bijten moet volgens Staaij dan wel gebeuren door een onafhankelijk instituut.

Wie gaat onafhankelijk instituut betalen?

Daar is ChristenUnie-voorman Henk Kooistra duidelijk over. Dat geld moet volgens hem uit Den Haag komen. 'Het Rijk heeft heel veel geld verdiend in de loop der tijd, het zal nu ook iets op moeten hoesten.'

Lees ook: