'Stokpaardjes opzij voor samenwerking VVD-GroenLinks!'

Groningen Seaports-directeur Harm Post hield deze week een hartstochtelijk pleidooi voor vergroening en verduurzaming. Het zou bittere noodzaak zijn voor de toekomst van Nederland. Hij pleit daarom voor deelname van GroenLinks aan een nieuwe regering. Wat vinden jullie, Beter Weters?

Moeilijk maar het kan
Het is onmiskenbaar dat het millieu en groen meer maatschappelijk draagvlak hebben gekregen. Het is ook onmiskenbaar dat Mark Rutte een zeer flexibel regeringsleider is. Zijn derde kabinet wil hij ongetwijfeld tot een succes maken. Kan dat met GroenLinks van Jesse Klaver? Moeilijk; maar het kan wel! Als samenwerking tussen de VVD en GroenLinks ooit kan, is het nu!

Telegraaf-lobby
GroenLinks zal net als de VVD trouwens enige niet-rationele stokpaardjes opzij moeten schuiven. Geen lastenverzwaring en geen vergroting van de overheid bijvoorbeeld. Anderzijds moeten VVD'ers de Telegraaf-lobby tegen zo'n kabinet weten te doorstaan. Vele onafhankelijke onderzoekers op het Noordelijk halfrond hebben evenwel aangetoond dat om allerlei redenen het beleid toch millieubewuster moet worden.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Groene brandstof
Nederland moet af van groene window-dressing. Niet pappen en nathouden maar prestaties als het gaat om klimaat en energie. Het bedrijfsleven, VNG, IPO, UvW en groepen burgers willen niets liever en zij hebben een regering nodig met heel veel groene brandstof. En wie levert die brandstof? Juist! Met GroenLinks ontstaat meer vertrouwen dat Nederland daadwerkelijk fundamentele keuzes maakt. Om een kabinet te krijgen die van lineair naar circulair gaat, is echter meer nodig.

Verbindende krachten
Achter zo’n omslag schuilen tegenstellingen met belangengroepen die directe banden hebben met CDA en VVD. Die zullen zich stevig roeren. Kortom, naast actieve groene vleugels hebben die partijen verbindende en enthousiasmerende krachten nodig. Dan krijgt de groene peiler van het volgende kabinet niet alleen brandstof, maar ook stevigheid.
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort is bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Noodzakelijke omslag
Iedere fatsoenlijke partij moet weten dat vergroenen en duurzaamheid geen modewoorden zijn van een handjevol geitenwollensokkentypes, maar een dringende noodzakelijke omslag in beleid. Omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor wat wij nu doen (of nalaten!) en de gevolgen die dat heeft voor de wereld die wij achterlaten. GL kan daarbij prima ideeën aandragen, maar noodzakelijk om het milieuthema op de agenda te krijgen: nee, dat lukt met ander partijen ook wel.

Hier is de kennis
Met mogelijk iets minder zorgen over het onderwerp mobiliteit: waar je in de Randstad dankzij goed OV vaak best zonder auto kunt, voor de landelijke gebieden geldt dat absoluut niet en betekenen extra lasten op mobiliteit een extra risico op ontvolking! Waar duurzaamheidsnoodzaak innovatie aanjaagt, is sprake van pure winst, nieuwe kansen. Wij hebben hier de kennis, we hebben de ruimte: alle reden om juist regionaal zwaar in te zetten op bijvoorbeeld energietransitie...welk kabinet er ook getimmerd wordt.
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Missen geen slag
Waarom zouden we nu plotseling moeten vergroenen? Omdat er een nieuw kabinet komt? Het lijkt me dat bedrijven wanneer men investeert altijd kijkt of ze op een redelijke manier kunnen vergroenen. Vergroenen om het vergroenen lijkt mij niet de juiste weg. En of we een slag missen: ik denk het niet. Als ik naar het buitenland kijk, lopen we voorop met een aantal zaken.

Kost werkgelegenheid
Nederland is vaak het braafste jongetje van de klas als het op Europese regels aankomt. En het vergroenen hoeft niet per se met GroenLinks, omdat ik denk dat we dan doorslaan en dit ten koste gaat van werkgelegenheid. Men zal nog sneller geneigd zijn de productie te verplaatsen naar het buitenland. Conclusie: vergroenen prima daar waar kan en niet omdat we zo graag willen.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Hoognodig tijd
Er moet absoluut geïnvesteerd worden in verduurzaming. Als Groningers weten we dat fossiele bronnen niet alleen uitgeput raken maar ook gevaarlijk zijn. Daarnaast hebben we de afgelopen 100 jaar zoveel invloed uitgeoefend op het klimaat, dat het hoognodig tijd is om daar mee te stoppen. De zon, wind en het water bieden ons ruim voldoende alternatief. Maar die alternatieven moeten wel doorontwikkeld worden.

Aanmoediging
Doen we dat niet, dan vergaat de wereld misschien niet maar zullen we ons als mensheid heel erg moeten aanpassen. Aanpassingen die grote delen van wereldbevolking niet kunnen doorvoeren. Het is dus de hoogste tijd om de knop om te zetten. Daarbij moet ik helaas toegeven dat mijn partij daarin niet vooroploopt, elke aanmoediging is dus welkom!
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Duurzaamheidskampioen
NU vergroenen? NU duurzaamheid? Wie NU nog (steeds) niet daarmee bezig is, heeft de boot al gemist. En dat weten gelukkig velen: particulieren, ondernemers, zelfs ook sommige overheden. Maar DE regering zou nog wel een tandje bij mogen en kunnen zetten. Voor duurzaamheidskampioen D66 is regeringsdeelname van Groen Links een absoluut noodzakelijk uitgangspunt voor het welslagen van de eigen inbreng.

Antipathie van de kiezer
Dat niet op alle beleidsterreinen CDA/VVD dezelfde ideeën hebben als D66/GL is alleen maar mooi. Dan zal dáárbij ook water in de wijn moeten. Wil een duurzaamheidsbevorderende regering aan de slag kunnen dan moet het met deze vier. En dus? Vooruit: vind elkaar en ga aan de slag, groen en duurzaam. Wie van CDA/VVD/D66/GL nu niet meedoet kan straks op antipathie van de kiezers rekenen.
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Achterstand inlopen
De formatie van een nieuw kabinet duurt vast nog wel een poosje, maar het is wel te hopen dat we als Nederland de achterstand in de vergroening snel gaan inlopen. Vergeleken met Duitsland doen we het niet best. Het is ook het moment om aan Amerika te laten zien dat ze op de verkeerde weg zitten. Global warming is een groot probleem en we moeten dat wereldwijd aanpakken. Laten wij daarin nu een stap naar voren maken.

Werkgevers
GroenLinks kan daarin een rol van betekenis hebben, maar andere partijen zijn daar ook voor nodig. Het is goed dat ook de werkgevers daarin een stap naar voren doen. Dat helpt CDA en VVD om ook de goede kant op te bewegen. Het zal duidelijk zijn dat de ChristenUnie daarin ook graag de rol pakt, binnen of buiten het kabinet.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws