Onderzoeksbureau: 'geen structurele misstanden bij Omgevingsdienst Groningen'

© RTV Noord/Mario Miskovic
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen zegt geen aanwijzingen te hebben van structurele misstanden binnen de organisatie.
Zij beroepen zich hierbij op een rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Die was door het bestuur gevraagd klachten over beloning, beoordeling en gegevensbescherming te onderzoeken.

Geen patronen

'Er zijn in het onderzoek geen zaken gevonden die wijzen op patronen of structurele misstanden binnen de Omgevingsdienst Groningen. Wel ontbreekt het op een aantal gebieden aan toereikende en uniforme regels, uitgangspunten, kaders en maatregelen', schrijft het dagelijks bestuur.
De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen voor 23 Groninger gemeenten en de provincie.

Anonieme brief

Werknemers van de Omgevingsdienst klagen onder meer over een angstcultuur en hoge werkdruk. Dat kwam onder meer tot uiting in een anonieme brief die naar alle gemeenten en de provincie gestuurd.
Berenschot onderzocht drie zaken binnen de Omgevingsdienst: de wijze van beoordelen, de wijze van belonen en de digitale gegevensbescherming. Ten aanzien van die eerste twee zaken 'voldoet de dienst grotendeels aan de gestelde normen', stelt het dagelijks bestuur. De verbeterpunten die Berenschot voorstelt, neemt het bestuur over zeggen ze.

Verbeterplan

Als het gaat over de gegevensbescherming, voldoet het overgrote deel niet aan de norm. 'Dit was bekend en hier zijn al maatregelen op genomen in onder meer het organisatiebrede verbeterplan en het toekennen van extra middelen voor de ondersteunende functies', aldus het bestuur van de Omgevingsdienst.
Die laat verder weten er alle vertrouwen in te hebben dat de verbeteringen effect gaan hebben. 'Het bestuur hoopt ten zeerste dat de bevindingen van Berenschot en de maatregelen die hiermee verband houden ertoe zullen leiden dat onduidelijkheden op bovengenoemde punten bij medewerkers van de ODG worden weggenomen.'

Lees ook: