Kan een snelheidstoplicht het verkeer remmen?

Kan een snelheidstoplicht het verkeer remmen in de dorpen? Het antwoord is nee. Het is te duur en wekt waarschijnlijk grote ergernis op bij weggebruikers.

Het idee van een snelheidstoplicht is ontstaan tijdens één van de verkeersveiligheidsbijeenkomsten in de gemeente De Marne. Automobilisten die de toegestane snelheid in het begin van het dorp overtreden, zouden dan verderop in het dorp een rood stoplicht krijgen.

'Een leuk idee' vindt de gemeente. Maar het is niet uit te voeren omdat het veel kost en niet is te handhaven. Diverse commissies en belangenverenigingen uit de dorpen hebben sinds 2015 samen met de gemeente nagedacht over de verkeersveiligheid in de gemeente. 'Daaruit kwamen mooie ideeën die ook uitgewisseld zijn', vertelt wethouder Mariëtte de Visser.

Geen stoplicht, wel een smiley
Het idee van het stoplicht heeft het niet gehaald. Maar de gemeente gaat wel een snelheidsmeter in de vorm van een smiley inzetten. Wie te hard rijdt ziet rode cijfers of een boos gezichtje, wie keurig dertig rijdt krijgt een groen getal of een gulle lach. Dorpen kunnen deze roulerende snelheidsmeter aanvragen.Bloembakken
Met andere manieren om de snelheid te beperken experimenteerden ze in Zuurdijk en Warfhuizen. Daar kwamen bloembakken op de weg om het verkeer af te remmen. Dit idee wil Westernieland graag overnemen.

'Wij willen ook deze kronkel in de weg' vertelt Gerben Edens die namens dorpsbelangen de bijeenkomsten heeft gevolgd en heeft nagedacht over het doorbreken van de rechte verkeerslijn in het dorp.

Elkaar geïnspireerd
'Mooi dat dorpen op deze manier contact met elkaar hebben. Bloembakken is een middel om het verkeer te remmen', zegt Edens. Er zijn nog wat bezwaren van agrariërs om de al gekochte bloembakken te plaatsen. Maar in goed overleg hoopt hij ze samen met het dorp te kunnen plaatsen.

'Ik denk dat dorpen elkaar tijdens de bijeenkomsten hebben geïnspireerd. Met elkaar denk je op een andere manier na over de verkeersveiligheid in het dorp', vertelt een tevreden wethouder Mariëtte de Visser.

Slotbijeenkomst
Donderdagavond was de slotbijeenkomst in Pieterburen van het project 'Veilig door de Marne'. De gemeente blijft zich wel bezighouden met de verkeersproblemen. Er is 1,6 miljoen euro vrijgekomen om de leefbaarheid in de dorpen aan te pakken. Dit is onder andere voor groenvoorziening, openbare verlichting maar ook verkeer en veiligheid. De gemeente gaat samen met de dorpen kijken wat aangepakt moet worden.

Dorpsbewoners hebben het idee geopperd om een (online) platform te creëren waar ideeën ingebracht en uitgewisseld kunnen worden.
Meer over dit onderwerp:
PIETERBUREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws