Bus naar Stad duurt ruim twee uur; Westerwolde wil beter openbaar vervoer

© FPS / Jos Schuurman
'Vooral de jeugd heeft veel moeilijkheden om bijvoorbeeld in Groningen te komen', zegt voorzitter Gerard Sanders van de D66-fractie in Vlagtwedde. De hele raad vindt dat er eens goed gekeken moet worden naar het openbaar vervoer.
De raad was unaniem: Het gemeentebestuur moet er alles aan doen om het openbaar vervoer in Oost- Groningen te versterken. Met de nieuwe dienstregeling is dat er in Westerwolde niet bepaald op vooruit gegaan.

2,5 uur onderweg

'Je hoort soms dat ze voor een tentamen dat ze 2 tot 2,5 uur onderweg zijn naar Groningen. Dat is niet meer van deze tijd', aldus Sanders.
Als een oplossing wordt voorgesteld om de Q-liner Stadskanaal - Groningen in de spitsuren te laten starten in Ter Apel. Daar zou bij het OV- bureau op moeten worden aangedrongen door het college.

Onmogelijk in Duitsland te komen

Sanders en zijn mede-raadsleden kijken ook naar het oosten. De verbindingen met Duitsland moeten beter. In de motie wordt gepleit voor een grensoverschrijdend openbaar-vervoerproject.
'Na de verkiezingen hebben we als raad de ambitie geuit om honderd mensen in Duitsland aan het werk te krijgen. Dat gaat moeizaam, onder meer omdat mensen er gewoon niet kunnen komen. Laten we kijken hoe het openbaar vervoer daar net over de grens geregeld is en hoe we daar aansluiting op kunnen krijgen of een koppeling'.

Ook andere gemeenten

Een en ander moet volgens Sanders samen met de andere Oost-Groninger gemeenten worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Dat moet vervolgens ook worden voorgelegd aan de nieuwe concessiehouder van het kleinschalige openbaar vervoer in de regio. Binnenkort start daarover de aanbesteding. Het gaat daarbij om vervoer in het kader van de WMO, AWBZ, speciaal onderwijs, de belbus, de regiobus en de buurtbus.