Bedum steunt Ten Boer: sneller resultaat in afwikkeling aardbevingsschade

© Goos de Boer/RTV Noord
In Bedum heeft de voltallige gemeenteraad steun uitgesproken voor de motie van Ten Boer. Ook Bedum wil sneller resultaat zien rondom de afwikkeling van aardbevingschade en dat er onafhankelijk instituut komt.
'Wij onderschrijven in grote lijnen de zorgen in Ten Boer', vertelt Jan Berghuis. Hij las donderdagavond namens alle partijen een statement voor om het gevoel van de raad kenbaar te maken.

Aanbevelingen OVV

De gemeenteraad wil dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) integraal worden overgenomen. De OVV vindt dat er een eigen bestuurlijk orgaan moet komen. Een organisatie met echt doorzettingsmacht. Bedum onderstreept dat.

Meer geld voor het gebied

De gemeenteraad vindt daarnaast dat ook de bevoegdheden van het Instituut van de Nationaal Coordinator Groningen moeten worden verruimd en dat ruimhartiger met schadeafhandeling wordt omgegaan. En er moet meer geld beschikbaar komen voor het getroffen gebied.

Het gevoel van het statement

Het college is gevraagd het statement over te dragen aan de Minister van Economische Zaken, de Nationaal Coordinator Groningen, de Tweede Kamer, de provincie en de andere gemeenteraden die met de aardbevingsproblematiek te maken hebben.
'Als college delen we het gevoel van de statement en hebben we er geen moeite mee om dit over te brengen' vertelt burgemeester Erica van Lente.

Lees ook: