De Marne op zoek naar bewonersinitiatieven

Het gemeentehuis van De Marne
Het gemeentehuis van De Marne © Google Streetview
Hoe kan de onderlinge hulp in een straat, buurt of dorp beter gemaakt worden? De gemeente De Marne is op zoek naar initiatieven.
Inwoners met een goed idee kunnen terecht bij de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven op het gebied van vervoer, boodschappen doen, hulp bij administratie of begeleiding van kinderen.

Zorgcoöperatie

Ook kosten voor bijvoorbeeld het oprichten van een (zorg-)coöperatie komen voor vergoeding in aanmerking. Er kan een financiele bijdrage gevraagd worden van maximaal 3000 euro.

Omzien naar elkaar

Met de Stimuleringsregeling onderlinge hulp 'Noabers' ondersteunt de gemeente graag inwoners en ondernemers die zelf het initiatief nemen in het omzien naar elkaar.