PVV: 'Staat Alders boven de wet?'

© RTV Noord
Het geduld van de PVV-fractie in Provinciale Staten is op. De partij wacht al vijf maanden op correspondentie, die met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is opgevraagd bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
Het gaat daarbij om alle stukken die zijn uitgewisseld tussen de NCG, de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Op 1 december vorig jaar heeft de PVV die informatie opgevraagd.

Deadline

Tussentijds is er wel overleg geweest over het WOB-verzoek. 'Er is toen nog toegezegd dat voor een aantal bestuurlijke aangelegenheden op korte termijn informatie beschikbaar zou komen. Toch hebben wij tot nu toe geen enkel stuk ontvangen. Ook het stellen van een deadline op 24 april heeft niet mogen baten,' licht PVV-statenlid Ronald Katee toe.

Vertrouwen

De PVV eist ook duidelijkheid over de vraag waarom de informatie nog niet wordt verstrekt. 'Wij begrijpen er helemaal niets van. Het vertrouwen in de NCG is opgezegd, dan wel ter discussie gesteld. De vraag rijst of deze NCG wel de juiste figuur is om het probleem van het gestolde wantrouwen, waar minister Kamp over sprak, op te lossen.'

Op korte termijn antwoord

Een woordvoerder van de NCG laat weten dat er op korte termijn wel antwoord komt. Volgens haar heeft het zo lang moeten duren door een combinatie van factoren. Zo was het volgens haar een breed verzoek om informatie. Ook personele wisseling heeft een rol gespeeld, aldus de woordvoerder.
Overigens is de NCG inmiddels op zoek naar een 'jurist Wet Openbaarheid van bestuur', zo blijkt uit een recent overzicht van vacatures bij deze organisatie.