'Het Gronings moet een gewoon schoolvak worden'

Het Gronings moet een volwaardig schoolvak worden op de basisschool. Dat vindt het Europees Buro foar Lytse Talen (EBLT). Die organisatie schrijft dat in een brief aan informateur Schippers.
Twintig jaar?

In 1998 tekende Nederland het Europees Handvest voor minderheidstalen. Tot nu toe heeft ons land volgens het EBLT nog geen beleid gemaakt om de taal daadwerkelijk te beschermen. 'Zoiets

hoeft toch geen twintig jaar te duren', staat in de brief.
Snel veranderen
De EBLT vindt dat er snel wat moet veranderen. De start van een nieuw kabinet is volgens de organisatie een mooi moment om dat in gang te zetten.

Het bureau, dat Fries is voor 'Europees bureau voor kleine talen', werd in 1984 opgericht om in de eerste plaats het Fries te beschermen in Nederland en de EU. Later werd ook het Nedersaksisch hieraan toegevoegd.

In drie talen opgesteld

In dezelfde brief, die in het Nederlands, Nedersaksisch en Fries is opgesteld, bepleit het bureau ook dat het Fries beter moet worden beschermd. Daarnaast moet het Papiaments, de taal van Bonaire, de status van minderheidstaal krijgen.