Dit zijn de verkeersuitdagingen voor provincie Groningen

© Marcel Klip/112groningen
Er komt meer vervoer in Nederland. Meer vrachtverkeer, meer verkeer op de wegen en meer openbaar vervoer. De grootste problemen spelen in de randstad, maar ook in onze provincie liggen nieuwe knelpunten op de loer.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, op basis van vier jaar lang onderzoek naar verkeersontwikkelingen in Nederland. Het rapport beschrijft de mogelijke verkeerssituatie in 2040, op basis van de bevolkingsgroei of -krimp in gebieden.

De hoeveelheid vervoer in 2014 en prognoses voor 2040.
De lage waarde gaat uit van bevolkingskrimp, de hoge van bevolkingsgroei.


1. Meer files tussen Groningen, Friesland en Drenthe

Door toenemend verkeer op snelwegen en N-wegen, moeten we rekenen op files op de wegen naar de stad Groningen toe. Het rapport gaat uit van files tussen Groningen en Heerenveen en tussen Assen en Groningen. Ook het verkeer tussen Hoogeveen en Meppel zal toenemen.
Toch staan onze wegen niet in de top 50 hoofdwegen van Nederland qua filetoename. Ofwel: het wordt drukker op de weg en we gaan vaker vast staan; maar de toename van files is niet zo groot als elders in Nederland.

De verwachte toename van het aantal verplaatsingen en aantal afgelegde kilometers per provincie volgens het rapport.

2. Busdrukte op stations en onderweg

Meer reizigers zullen in de toekomst met het openbaar vervoer reizen, en dat gaan Leeuwarden en stad Groningen merken. Het rapport voorziet mogelijke knelpunten bij busstations en specifiek bij de busverbinding tussen het Hoofdstation en de Zernike-campus. De toename van busreizigers kan ook moeilijkheden opleveren bij de P+R locaties in en om stad.
Ook onderweg zijn er uitdagingen. Wat opvallend is, is dat het rapport de enorme toename van OV-reizigers van de afgelopen jaren in Groningen en Drenthe niet heeft meegenomen. Het rapport gaat uit van een landelijk gemiddelde groei, terwijl het OV-gebruik de afgelopen jaren in Noord-Nederland veel sterker is toegenomen. Zo werden in stads- en streeklijnen in 2017 gemiddeld 20 procent meer reizigers geteld dan in 2014. Op het belangrijke bustraject op de A28, tussen De Punt en Groningen, waren zelfs 30 tot 60 procent meer reizigers dan in 2014.

Dit is de verwachte toename van vervoersstromen in Nederland. BTM staat voor bus, tram en metro.
De bussen in dat traject hebben vanwege de files nu al vaak vertraging als ze niet over de vluchtstrook kunnen rijden. Maar hoe groot de busvertraging met meer reizigers en met meer verkeer op de wegen kan worden, is onbekend. Het rapport heeft niet berekend hoe veel tijd het OV extra kwijt is aan filerijden, en dat ook niet doorberekend naar 2040.

3. Bereikbaarheid platteland twijfelachtig

Het streekvervoer in Groningen zal toenemen, net als in de andere noordelijke provincies. Maar: de toename van het vervoer blijft achter op de landelijke groei. Daarom voorziet het rapport een probleem: de beperkte groei kan wel eens tot minder bereikbaarheid van ons platteland leiden.
Vervoersmaatschappijen zetten hun materiaal liever in op drukkere en lucratievere routes. Door minder buslijnen en materiaal in te zetten in het Noorden, staat de bereikbaarheid van voorzieningen per OV in onze provincie onder druk. Provincie en gemeenten waarschuwen ervoor dat het betaalbaar ontsluiten van het landelijke gebied een uitdaging is.

4. Sluisknelpunten bedreigen vaarwegen Noord-Nederland

De binnenvaart kan een belangrijk alternatief zijn voor vrachtwagentransport, zeker als de wegen naar Groningen en tussen Groningen en Heerenveen vol lopen. Maar er moet wel getimmerd worden aan dat alternatief.
Bij vervoergroei worden verschillende moeilijkheden op de belangrijke vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl verwacht. Sluis Gaarkeuken en de Prinses Margrietsluis in Friesland kunnen wel eens knelpunten worden. De grootste zorgen gaan echter naar de Oostersluis in Stad, vlakbij industrieterrein Driebond. Zelfs in voorzichtige bevolkingsgroeiprognoses loopt het vaarverkeer op die plek vertraging op. Ook de sluis Farmsum bij Delfzijl heeft meer wachttijd dan wenselijk. Een tweebaksduwvaart zou dat traject kunnen verbeteren.


Verwachte knelpunten in noordelijke vaartrajecten op kaart.


5. Problemen komen elkaar tegen op Oosterhamrikbrug

Op de Oosterhamrikbrug in stad Groningen komen twee problemen elkaar tegen. Staat de brug daar open voor het vaarverkeer, dan heeft het OV vertraging. Als het vaar- en busvervoer inderdaad allebei toenemen, wordt dit een fors knelpunt, waarschuwen onze eigen lokale overheden.