Zorgen om veiligheid tunnels zuidelijke ringweg

© VIA Drupsteen
De fractie 100% Groningen wil weten hoe veilig de tunnels zijn die ontstaan na de aanpak van de Zuidelijke Ringweg.
Aanleiding voor de zorgen is een brief van de vereniging Groningen Verdient Beter waarin onder andere wordt gesteld dat de nieuwe tunnels niet voldoende op veiligheid getoetst zijn. Groningen Verdient Beter is een vereniging van samenwerkende wijkorganisaties.

Nooit antwoord

Volgens de fractie 100% Groningen heeft de vereniging nooit antwoord gekregen van het stadsbestuur op de brief waarin de zorgen over de veiligheid worden gemeld. De fractie heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Vluchtroutes en signaleringsborden

Vorig jaar februari concludeerden deskundigen in een rapport van Groningen Verdient Beter dat het goed zou zijn om vluchtroutes in de tunnels aan te leggen. Ook zouden signaleringsborden boven de tunnel kunnen helpen. Er waren bovendien al langer vraagtekens over de breedte van de rijstroken in het verdiepte gedeelte van de weg. De aanbevelingen werden door het Projectbureau opzij geschoven.

Officieel geen tunnels

Overigens zijn de tunnels in de Zuidelijke Ringweg officieel geen tunnels, door de gaten die in het 'dak' zitten. Daardoor hoeft de weg niet aan strengere veiligheidseisen van tunnels te voldoen.