Werkvoorzieningsschappen willen meer betrokkenheid in herindeling

© RTV Noord
De ondernemingsraden van werkvoorzieningschap Novatec in Tolbert en ISD Noorderkwartier in Roden willen meer betrokken worden bij de ambtelijke voorbereiding van de gemeente Westerkwartier.
In een brief aan de gemeenteraden van Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek en Noordenveld uiten beide ondernemingsraden hun ongenoegen. 

Slechts toehoorder

Ambtenaren van de vier Westerkwartier-gemeenten praten in verschillende werkgroepen over de gemeentelijke organisatie na de herindeling. De medewerkers van Novatec en de ISD Noorderkwartier zijn daar niet bij betrokken. 'Wij maken sinds september 2016 deel uit van de Bijzondere Ondernemingsraad van de toekomstige gemeente Westerkwartier, maar zijn daarin slechts toehoorder', schrijven ze.  

Onzekerheid neemt toe

De rol van toehoorder blijft van kracht zolang niet duidelijk is of Novatec en Noorderkwartier na de herindeling blijven bestaan, en zo ja in welke vorm. De betrokken gemeenteraden hebben daarover nog niet besloten. Volgens de OR van Novatec neemt de onrust en de onzekerheid onder de medewerkers toe zolang niet duidelijk is wat er na de herindeling gaat gebeuren.

Niet meer dan billijk

Beide ondernemingsraden willen meer zeggenschap: 'Wij vinden het niet meer dan billijk om, net als de andere ambtenaren, betrokken te worden bij het herindelingsproces. Wij willen graag een positieve bijdrage leveren en onze expertise delen.' 
Werkvoorzieningschap Novatec is de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van onder meer beschut werk voor Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek en Noordenveld. ISD Noorderkwartier is de Intergemeentelijke Sociale Dienst van Marum, Leek en Noordenveld.