Partij voor het Noorden: 'Mooi moment voor gasfonds'

© FPS (Jos Schuurman / Flickr (Reynermedia - cc)
De Partij voor het Noorden (PvhN) doet een dringend beroep op de partijen die deelnemen aan de kabinetsformatie om een gasfonds in te stellen. Daarmee moet 'de ereschuld aan wingewest Groningen' worden voldaan.
Volgens de partij is dit een goed moment om zo'n fonds van de grond te tillen. 'Er wordt een nieuw kabinet gevormd en de staatsfinanciën staan er bijzonder gunstig voor. Tegen die achtergrond past het buitengewoon goed de baten uit het aardgas voortaan te storten in een vermogensfonds', aldus de partij, die een vergelijkbaar fonds in Noorwegen als voorbeeld noemt.

Energietransitie

De PvhN heeft dit inmiddels aan de bij de formatie betrokken partijen laten weten. Daarbij wordt ook het voorstel gedaan dat een deel van de noodzakelijke energietransitie uit het gasfonds wordt betaald. Daar zou de helft van het geld naar toe moeten gaan, de rest naar Groningen. Na de transitie moet de hele opbrengst naar Groningen.

34 miljard euro

Vorig jaar leverden de aardgasbaten de staat nog 2,4 miljard euro op. Dat gaat de komende jaren dalen. Ervan uitgaande dat de gaskraan op termijn verder dicht gaat. De Partij voor het Noorden heeft berekend dat ook bij verdere beperking van de produktie in 2035 ruim 34 miljard euro in zo'n fonds kan zitten.
'En dat is dan een goede basis om de provincie Groningen, waar de balans tussen de lusten en de lasten van de aardgaswinning volledig uit het lood geslagen is, enigszins te compenseren', laat de partij weten aan de Haagse politiek.

Lees ook: