Positieve beoordeling voor Veilig Thuis Groningen

© ANP XTRA / Koen van Weel
Veilig Thuis Groningen krijgt een positieve beoordeling van de inspectie Jeugdzorg en de inspectie voor de Gezondheidszorg. Veilig Thuis Groningen is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Groningen. Het meldpunt kreeg in 2016 ruim 4.000 meldingen.
Verbeterplan

De gemeente Groningen is vorig jaar begonnen met het verbeteren van het advies- en meldpunt. Wethouder Ton Schoor: 'Ik ben blij met het resultaat. De wachtlijsten zijn verdwenen en er wordt goed samengewerkt met betrokken teams in de stad en de provincie.'

Hoogst haalbare beoordeling

Herwil van Gelder, wethouder gemeente De Marne: 'Bij Veilig Thuis Groningen blijkt dat de kwaliteit voldoende is en dat is de hoogst haalbare beoordeling. Ze voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen waar naar gekeken is.' De beoordeling ging onder meer over de kwaliteit van de onderzoeken, de positie van cliënten en de aandacht voor ouderenmishandeling.

Verbeterpunten

Het onderzoek geeft een aantal verbeterpunten mee. Zo moeten de onderzoeken binnen tien weken worden afgerond. Ook moet er informatie gegeven worden over de onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtencommissie op de website van Veilig Thuis Groningen.

Huisverbod

De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan tien dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag diegene geen contact opnemen met de partner of kinderen. In 2016 is dit huisverbod in totaal 117 keer opgelegd.