GBB en Gasberaad willen weer in gesprek met Alders

NCG Hans Alders
NCG Hans Alders © RTV Noord
De Maatschappelijke Stuurgroep, bestaande uit de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad, wil in gesprek met Nationaal Coordinator Groningen Hans Alders over de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol.
De GBB trok zich midden april
over een nieuw schade-afhandelingsprotocol voor aardbevingsschade, omdat er geen vertrouwen was in open overleg. Om dat te herstellen is de afgelopen tijd verkennend overleg geweest.

Drie pijlers

De GBB heeft in samenspraak met het Gasberaad een document gemaakt waarin de contouren worden geschetst van een 'model' schadeprotocol. Dit is gebaseerd op de eigen uitgangspunten de Stuurgroep.
In dat document worden drie pijlers genoemd waarop het nieuwe schadeprotocol dient te worden 'gegrondvest'. Namelijk:
- Een rechtvaardige schadebepaling.
- De menselijke maat moet leidend zijn.
- Schadeafwikkeling moet geheel onafhankelijk worden van de verantwoordelijken voor de schade.

Lakmoesproef

Het op handen zijnde overleg 'is de lakmoesproef om te bepalen of het overleg met Alders en minister Henk Kamp uiteindelijk kan leiden tot een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak', zegt secretaris Dick Kleijer van GBB.
Maandag werd nog bekend gemaakt dat het overleg voorlopig niet zal worden hervat. Bij de verkennende gesprekken zouden louter standpunten zijn uitgewisseld, en er zou niet inhoudelijk ver het schadeprotocol zijn gesproken.