CVW wil opnieuw in zee met omstreden bureau

© RTV Noord
Het Centrum Veilig Wonen (CVW) wil bij een nieuwe aanpak van de schade-afhandeling in het aardbevingsgebied het omstreden bureau Witteveen+Bos opnieuw een belangrijke rol geven.
Ook is er voorkeur voor de methode die dit bedrijf heeft gebruikt in de buitengebieden.
Dit blijkt uit een interne mail van de projectleider schade van het CVW, waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen.
Daarin wordt verslag gedaan van recent overleg met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders over een nieuw schadeprotocol. Dat is nodig na de aankondiging dat de NAM uit de schade-afwikkeling stapt.

Banden met de NAM

Het bureau Witteveen+Bos is omstreden. Met name door de massale afwijzing van 1634 schadeclaims in de buitengebieden. In het verleden had het bureau ook nauwe banden met de NAM.
Uit de mail blijkt dat het CVW een sterk stempel wil drukken op het nieuwe schadeprotocol. 'Bij de NCG was weer een enerverende meeting. Overigens niet zonder kansen. Je merkt dat de druk bij NCG ook oploopt en dat men meer openstaat voor onze adviezen, binnen zekere grenzen. Dat wil zeggen met name over uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Als we het goed spelen kunnen we wellicht wat ruimte creëren,' zo schrijft de CVW-projectleider in de mail.

Informeel contact

Hij en zijn collega's willen opnieuw in zee met Witteveen+Bos. 'Het formeel benaderen van W+B om inzicht te krijgen in infrastructuur, data, tools en dergelijke kan (nog) niet. Wel kunnen we informeel contact leggen om er eens te gaan kijken in een informele setting hoe zij in het buitengebied gewerkt hebben en wat daarvoor is ontwikkeld. Jullie begrijpen de nuance', aldus de projectleider tegen zijn CVW-collega's.
De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad hebben donderdag laten weten dat ze weer met Alders willen praten over de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol. Ze gaan pas onderhandelen als aan strikte voorwaarden is voldaan. Eén daarvan is dat Witteveen+Bos geen enkele rol krijgt in het nieuwe schadeprotocol.

Alders neemt afstand

In reactie laat NCG Hans Alders weten zich te distantiëren van de interne CVW-mail. Hij stuurt RTV Noord de volgende verklaring:
'Ik neem nadrukkelijk afstand van de inhoud van de interne mail van de medewerker van het CVW. De interne mail is gebaseerd op vooringenomenheid van het CVW. Zo is er nadrukkelijk GEEN sprake van de inzet van Witteveen+Bos. De NCG vindt dit onacceptabel en spreekt het CVW hierop aan.'

Mag niet aan orde zijn

En verder meldt Alders: 'Voorop staat dat pas nadat gesproken is met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep over de uitgangspunten van het nieuwe schadeprotocol en hierover overeenstemming bestaat de operationele invulling opgepakt kan worden. Het voorsorteren door het CVW op een bepaalde uitkomst kan en mag eenvoudig weg niet aan de orde zijn.'

Adviescommissie

In de interne CVW-mail wordt ook al geschetst hoe de onafhankelijke adviescommissie voor het nieuwe schadeprotocol er uit komt te zien.
'Men is druk bezig de mensen voor de adviescie te werven, voor een deel zijn het dezelfde mensen die betrokken waren bij de begeleiding van de proef buitengebied. Emme Groot wordt voorzitter van de adviescie en de verdere bemensing is bijna rond.'
Alders geeft toe dat met de oud PvdA-burgemeester van Delfzijl gesproken wordt. 'Maar de precieze invulling van de betrokkenheid van Emme Groot is pas duidelijk, nadat daarover is gesproken met alle betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen.'

Lees ook: