'Gebruik van kleinschalig ov op platteland gaat achteruit'

Het openbaar vervoer in buitengebieden is de afgelopen jaren minder gebruiksvriendelijk geworden. Het aantal adressen dat bereikt wordt nam weliswaar toe, maar de reistijd is iets langer. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in haar onderzoek.
De Rekenkamer heeft maandagavond het onderzoek 'Met de bus naar de stad' aan Provinciale Staten aangeboden.

Hoofdpunten
De belangrijkste conclusies van de Noordelijke Rekenkamer zijn:
- De drempel om de LijnBelBus te gebruiken is hoog, wat het vervoer niet gebruiksvriendelijk maakt;
- Het OV-bureau Groningen-Drenthe richt zich in rapportages vooral op successen van bijvoorbeeld de Qliner, terwijl de achteruitgang van kleinschalig openbaar vervoer buiten beeld blijft;
- De kloof tussen hoogwaardig openbaar vervoer (Qliner) en kleine lijnen (LijnBelBus) is gegroeid.

Versnippering
Volgens de Noordelijke Rekenkamer rijden er tal van busjes en taxi's op de kleine lijnen, maar rijden deze veelal onder verschillende namen en voorwaarden. 'De informatie over tarieven en telefoonnummers is sterk versnipperd', schrijft de Rekenkamer.

Vindbaarheid regiotaxi
De Rekenkamer verwijt het provinciebestuur een tegenstrijdige houding ten opzichte van die Regiotaxi's. Aan de ene kant wil de provincie dat er er vangnet is, als er geen gewoon ov is. Aan de andere kant brengt deze vorm van vervoer extra kosten met zich mee.

Het provinciebestuur heeft intussen aangegeven dat het zich gaat inzetten voor een betere vindbaarheid van de regiotaxi. Maar de provincie ondersteunt niet alle conclusies, zoals de suggestie dat er geen beleid is op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid in buitengebieden.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws