Lichte afname van proceskosten bij aardbevingsschade

© RTV Noord
De proceskosten bij de afwikkeling van aardbevingsschade zijn licht gedaald. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
Vorig jaar ontstond commotie omdat slechts tien procent van het totaal aan schade zou worden uitgekeerd. De rest van het geld zou naar gaan naar van onder meer inspecties, rapporten en experts.
Volgens Alders is in de eerste maanden van dit jaar 35 procent van de totale uitgaven opgegaan aan proceskosten. De rest ging naar het herstel van schade. 'Die trend was vorig jaar al zichtbaar en zet zich door,' aldus de NCG.

Meer C-schades

Het aantal schademeldingen als gevolg van de gaswinning is in het eerste kwartaal dit jaar toegenomen tot een kleine 2500. Opvallend is dat veel van die gevallen worden beoordeeld als zogenoemde C-schades.
Dat is schade die niet zou worden veroorzaakt door de gaswinning. Dat is in 63 procent van de beoordeelde schades het geval, zo blijkt uit de rapportage.

Opgekochte woningen

De teller van het aantal door de NAM opgekochte woningen staat inmiddels op 74. Daarvan zijn er 15 inmiddels gesloopt. Ook wist het gasconcern er eenzelfde aantal weer te verkopen.
Alders meldt verder dat vijf extra huiseigenaren alsnog voor de proef met een opkoopregeling in aanmerking komen. Zij waren uitgeloot, omdat er maar geld was voor de opkoop van vijftig woningen. En paar deelnemers is er tussentijds in geslaagd hun huis te verkopen, waardoor er meer ruimte komt.

Arbiter Aardbevingschade

Eerder meldden de Arbiters Aardbevingsschade al dat ze omkomen in het werk. Dat zet zich door, zo blijkt uit de rapportage van Alders. Zo zijn er in de eerste maanden van dit jaar al ruim zeshonderd nieuwe zaken bijgekomen. Recent werd het aantal arbiters om die reden uitgebreid.

Onveilige situaties

Verder kwamen in drie maanden 104 meldingen binnen van acuut onveilige situaties. Bij twintig gevallen bleek daadwerkelijk gevaar te zijn. Daar werden direct noodmaatregelen genomen.

Lees ook: