'Bodemdaling door gaswinning is onbeheersbaar'

© Flickr Creative Commons
De bodemdaling door gaswinning wordt zwaar onderschat door de NAM en het ministerie van Economische Zaken. 'De situatie is allesbehalve geruststellend en onbeheersbaar.'
Tot die conclusie komt Adriaan Houtenbos uit Haren; specialist bodembeweging en oud-medewerker van de NAM. Hij heeft een analyse gemaakt van recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dat is vier jaar geleden gestart onder regie van de NAM.

Groter dan voorspeld

Doel van dat onderzoek is antwoord te vinden op de vraag waarom de bodemdaling door gaswinning groter is dan aanvankelijk is voorspeld. Ook blijkt de bodemdaling door te gaan als er wordt gestopt met de gaswinning.
Volgens Houtenbos hebben de betrokkene onderzoekers geen verklaring kunnen vinden voor wat hij 'na-ijlende bodemdalingssnelheid' noemt. Daar is hij verbaasd over. Hij maakt zich er zorgen over dat uit het al jaren lopende onderzoek geen duidelijke conclusie wordt getrokken over de oorzaak.

Drukdaling

Hij wijst er op dat uit metingen boven meerdere gasvelden naar voren komt dat sprake is van drukdaling in watervoerende lagen in de bodem. Alleen daar willen de NAM en het ministerie van Economische Zaken volgens hem niet aan.
De bodembewegings-analist is er zelf van overtuigd dat deze drukdaling de meest waarschijnlijke oorzaak is van de omvangrijkere bodemdaling. Hij is verbaasd dat dit niet uit het onderzoek komt.
'De bij het onderzoek betrokken wetenschappers horen tot de besten op hun vakgebied. Desondanks is het niet gelukt een passende verklaring voor de na-ijlende bodemdaling te vinden.'

Verontrustend

Houtenbos noemt dat zeer verontrustend. Hij wijst er daarbij op dat al dertig jaar de bodemdaling op Ameland nauwgezet in de gaten wordt gehouden.
'Er moet geconcludeerd worden dat voorspellingen van bodemdaling niet meer dan een slag in de lucht kan zijn. Een redelijke afweging van veiligheids- en milieurisico's tegen de financieel-economische belangen van gasproducent en EZ is dan uitgesloten,' vindt hij.
Verder komt hij nog met een waarschuwing. 'Met dit onderzoek wordt een volgende stap gezet op het pad naar herhaling van het aardbevingsdebacle via negeren, bagatellisseren en frustreren.'

Lees ook: