'Waddengebied dreigt te verdrinken door bodemdaling' (update)

© Matthijs Hoogendoorn
Als de zeespiegel blijft stijgen en de bodemdaling in het Waddengebied doorzet, dreigen de Wadden te 'verdrinken'. Daarvoor waarschuwt de Waddenvereniging in een rapport dat woensdag is verschenen.
Volgens de Waddenvereniging worden de modellen voor de zeespiegelstijging op basis van nieuwe inzichten naar boven bijgesteld. Eerst werd gedacht dat eind deze eeuw de zeespiegel met tientallen centimeters zou stijgen, maar inmiddels wordt gerekend in meters.

Gas- en zoutwinning

Omdat in het Waddengebied ook sprake is van bodemdaling is de relatieve stijging van de zeespiegel nog groter. Die bodemdaling zou mede het gevolg zijn van de gas- en zoutwinning.

Nieuw zand

Zo'n stijging van de zeespiegel is deels te compenseren als er nieuw zand wordt afgezet. Maar in het rapport schrijft de vereniging dat de zandafzetting in het Waddengebied onvoldoende is om de stijging van de zeespiegel te kunnen compenseren.

Kamervragen

GroenLinks is geschrokken van de berichtgeving en stelt Kamervragen. Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat het kabinet snel duidelijk maakt hoe het de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor de Waddenzee tegen zal gaan.

Lees ook: