Sloop Vennenflat loopt half jaar vertraging op

De Vennenflat blijft nog even te zien in de skyline van Delfzijl. Verspreid door het gebouw is asbest aangetroffen en verschillende beschermde diersoorten hebben zich in de flat genesteld. Daardoor kan pas in november worden begonnen met de sloop.
Begin dit jaar liet de gemeente Delfzijl weten dat de tien verdiepingen tellende flat
verdwenen zou zijn. Die deadline wordt dus niet gehaald.

Asbestdeeltjes

Woningbouwcorporatie Acantus is eigenaar van de flat. Uit onderzoek, dat afgelopen week is afgerond, blijkt dat in spouwmuren, beglazingskit, ontluchtingskanalen en onderdelen van radiatoren asbestdeeltjes zitten.
Deze kankerverwekkende stofdeeltjes moeten door een speciaal team eruit worden gehaald, voordat de sloop kan beginnen. Naar verwachting duurt dat ruim twee maanden. Zo worden de ramen en kozijnen er in zijn geheel uitgehaald, omdat er voor 0,1 tot twee procent asbest zit in de kit. Daarna worden de ruiten gelijk ingepakt. 'Doordat glas erg breekbaar is, beschermen we de ruiten in een stevige verpakking. Mocht het onderweg knappen, dan blijft al het materiaal binnenboord', vertelt projectleider Jack Hofman namens Acantus.

Beschermde dieren

Naast asbestonderzoek laat Acantus ook een flora- en faunaonderzoek doen, omdat vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zich in de leegstaande flat nestelen. Het onderzoek naar de zwaluwen en mussen is over twee maanden afgerond. De verblijfplaatsen van de vleermuizen worden in september in kaart gebracht.
'Eerder mogen we ook niet starten met de sloop, want het zijn beschermde diersoorten', vertelt Hofman.

Zo min mogelijk hinder

De woningbouwcorporatie heeft met de Lidl, Albert Heijn, Shell en slagerij Remko om tafel gezeten om ervoor te zorgen dat het winkelend publiek zo min mogelijk hinder ondervindt van de sloop. Zo gaan de slopers aan de kant van de dijk parkeren, waardoor genoeg parkeerplekken overblijven voor de klanten van de winkels.
Mensen moeten tijdens de sloop via de achterkant naar de Albert Heijn. 'Doordat de flat dicht tegen de winkel aan staat, kunnen mensen niet via de voorkant lopen. Dat zou te gevaarlijk worden. Daarnaast komen er aan de zijkant van de flat vangnetten. Mochten er brokstokken naar beneden vallen, dan worden die netjes opgevangen', zegt Hofman.

Februari 2018

De sloop en asbestsanering wordt op korte termijn aanbesteed. Acantus gaat vijf partijen hiervoor benaderen. Naar verwachting wordt na de zomervakantie begonnen met het verwijderen van asbest. In december begint de sloop. In februari is de flat uit het straatbeeld van Delfzijl verdwenen.

Lees ook: