Commissie kraakt afwijzen bevingsschades door Witteveen+Bos

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Het bureau Witteveen+Bos heeft ten onrechte alle 111 schadeclaims na de aardbeving van 30 september 2015 bij Emmen afgewezen. Tot die conclusie komt de Technische commissie bodembeweging (Tcbb).
'Onvoldoende onderbouw en onjuist'

Volgens de commissie is de eindconclusie van Witteveen+Bos dat er geen sprake is van aardbevingsschade rond Emmen 'onvoldoende onderbouwd en mogelijk in een aantal individuele gevallen niet juist'. Ook worden vraagtekens gezet bij de gebruikte onderzoeksmethode. De aardbeving bij Emmen had een kracht van 2.3 op de Schaal van Richter.
De uitspraak is nog niet openbaar gemaakt. Wel is het al in februari gemeld in een brief aan het ministerie van Economische Zaken, die in het bezit is van RTV Noord.

Claims in de buitengebieden

De conclusie van de commissie is opvallend. Hetzelfde bureau Witteveen+Bos wees recent 1634 claims in de buitengebieden van Groningen en Noord-Drenthe af. Er zou in al die gevallen geen sprake zijn van schade door aardbevingen. Die beslissing leidt tot veel boosheid en onbegrip.
In het onderzoek naar de schade in Emmen krijgt hetzelfde bureau nu een tik op de vingers van de Tcbb. Dat is een onafhankelijke commissie, die adviseert over het verband tussen de opsporing en winning van delfstoffen en bodembeweging.

Onderzoeksmethode
De commissie zet vraagtekens bij de gebruikte onderzoeksmethode van Witteveen+Bos. 'Die is onvoldoende geschikt voor de beoordeling of de individuele schades in de verschillende woningen zijn veroorzaakt door een aardbeving. Dit betreft de data-analyse, waarbij een groepsbenadering is gekozen.'
Ook is er twijfel over het 'reikwijdte-onderzoek' van het bureau. Daarbij worden de trillingssnelheden berekend, die door een aardbeving worden veroorzaakt.
'Er is geen onderbouwing gegeven dat het gehanteerde KNMI-model dat voor Groningen is ontwikkeld, ook geschikt is voor de situatie in Emmen. Ook de gebruikte schadecriteria hebben beperkingen. Het net niet overschrijden van die criteria houdt in dat de kans op schade klein is, maar niet nihil,' zo laat de Tcbb de inmiddels demissionaire minister Henk Kamp weten.

Nader onderzoek nodig

Wat de commissie betreft is er 'vervolgactie nodig om de schadeclaims naar behoren af te handelen'. Zo wordt aanbevolen nader onderzoek te doen. Daarbij moeten schade-experts kijken naar de specifieke omstandigheden bij individuele woningen.
Opvallend is ook dat er nadrukkelijk wordt gepleit voor de mogelijkheid van het laten uitvoeren van contra-expertises als gedupeerden het niet eens zijn met de beslissing over hun schade. Bij de onderzoeken van Witteveen+Bos in de buitengebieden in Groningen en Noord-Drenthe is die mogelijkheid geschrapt.

Uitleg

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders geeft donderdagavond uitleg aan achttien gemeenteraden in Groningen en Noord-Drenthe over het nieuwe schadeprotocol. Daar komt ook de massale afwijzing van claims in de buitengebieden door Witteveen+Bos aan de orde. De gemeenteraad van Emmen is daar niet voor uitgenodigd.

Lees ook: