Voortaan alle windmolens op zee?

Sinds deze week krijgen 785 duizend huishoudens stroom, afkomstig van het Gemini Windpark. Het ligt ruim tachtig kilometer boven Schier en Terschelling in de Noordzee. Geen omwonende heeft er overlast van. Voortaan dus alle windmolens maar op zee bouwen, Beter Weters, of is dat te makkelijk gedacht?
Rekening bij consument
Je hoort ze niet, je ziet ze niet, geen slagschaduwen: Park Gemini is een uitkomst! Dat de ervaren overlast op zee stukken minder zal zijn dan in een bebouwde omgeving behoeft ook geen betoog. Maar (bijna) alles in ons leven heeft een prijs, en de bouw- en onderhoudskosten van een windmolen op zee zijn fors hoger dan van een landrottig exemplaar. Een rekening die uiteindelijk bij de consument terechtkomt!

Eerlijk delen
Net zo stellig durf ik te beweren dat ook het noodzakelijk en gewenst terugdringen van aardgasgebruik en andere fossiele brandstoffen ons nog fors op kosten zal jagen. Onvermijdelijk! Waar het dan op aan komt is of die extra lasten een beetje eerlijk toegedeeld gaan worden, dus aan de sterkste schouders. Ik houd mijn hart vast! Gelukkig gaat de zon nog steeds voor niets op...
Afbeelding
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Allebei
Als we de doelstellingen voor duurzame energieproductie willen halen, zitten we voorlopig nog niet in de luxe positie dat we kunnen kiezen tussen wind op land of op zee. Beiden zijn echt hard nodig. Op termijn ligt de potentie volgens mij vooral op zee. De prijzen die betaald moeten worden voor zeewindstroom dalen nog steeds. Er zit echter wel een addertje onder de zeebodem.

Nieuw kabinet
De prijzen gelden voor de productie van de stroom, het transport moet door de overheid worden geregeld. En dat is duur. Veel duurder dan op land. Daarom moet er fors geïnvesteerd worden in een goede ontsluiting van de zee voor stroom. Plannen zijn er genoeg, het wachten is nu op witte rook van een nieuw kabinet.
Afbeelding
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Niet het hele probleem
Waar windmolens ook komen te staan, het behoort een beslissing te zijn waar alle betrokkenen wat over te zeggen moeten hebben. De zee kan een prima plek zijn, graag zelfs!We kunnen echter niet de hele Noordzee volplempen, daarvoor is de natuur me te dierbaar, maar iedere molen die én schone energie opwekt én geen overlast voor mensen veroorzaakt is meer dan welkom. Molens op zee lossen maar een deel van het probleem op.

Speeltuin multinationals
En bij windmolens op land gebeurt het veel te vaak dat degenen die de minste lusten ervaren de zwaarste lasten ervaren. Zonder zeggenschap en eigenaarschap van mensen over de energie en over de molens blijft de groene revolutie een speeltuin van multinationals en politici. Grondbezitters en energiebedrijven lopen weg met de winsten, dorpsbewoners blijven zitten met de overlast. Waar we ze ook zetten, en ik ben overtuigd van de noodzaak dat het er veel meer moeten worden, de molens horen van en voor iedereen te zijn.
Afbeelding
Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...Op dijken
Langzamerhand wordt het besef ook in Nederland groter dat we hard aan de slag moeten met andere energiebronnen. Zonne-energie en windenergie zijn prima vervangers voor kolen, olie en gas. Prachtig op zee. Mag ook meer maar is kostbaarder. Ook zal rekening gehouden moeten worden met andere manieren waarop de zee wordt gebruikt. Op het land kunnen molens ook heel mooi zijn. Belangrijk is te kijken waar ze worden geplaatst. Bijvoorbeeld op dijken zoals in Noord - Groningen en Flevoland is helemaal goed.

Andere energievormen
Losse plekken in het landschap vind ik niet mooi, maar wanneer een agrariër dat bij zijn bedrijf wil zou ik zeggen doen. Als er maar voldoende afstand is met overige bebouwing. Ik hoop dat in de Energy Valley gewerkt blijft worden aan het vinden van andere vormen van energieopwekking. De uitstoot van CO2 moet verder naar beneden en als het even kan een beetje snel.
Afbeelding
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Prachtgezicht
Zet er nog maar een windmolenpark naast, en nog een, en nog een, enz! Die windmolens doen het prima op zee, vangen alle wind die maar waait, en vervuilen niets en al helemaal geen horizon. Integendeel, zij zijn een baken in zee! Een prachtgezicht, ook. Die enorme windmolens horen niet in onze leefomgeving, ze vervuilen onze prachtige horizonten, en zijn bovendien, naar verluidt, erg slecht voor de gezondheid van in de buurt wonenden.

Gewoon op zee
En waarom moeten ze er nú al staan, vanwaar die haast? Van wie moet dat? Is dat niet iets wat de politiek ooit besloten heeft? Dan kan het ook teruggedraaid. Gewoon op zee bouwen; dan voldoen we gauw genoeg aan alle normen en klimaateisen die gesteld worden.
Afbeelding
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Inhaalrace
Na decennia van onderschatting met loze beloften, intentieverklaringen, convenanten en een scala aan ineffectieve beleidsinstrumenten zijn we inmiddels veroordeeld! Veroordeeld tot het voeren van een inhaalrace. Te traag uit de startblokken. Alle kansen aangrijpen is nu de opdracht. Dus, meer windturbines in de Noordzee, meer windturbines op het land, meer zonne-energie, meer duurzame innovaties. Daarvoor zijn miljarden aan investeringen nodig. In de openbare ruimte zijn meer opties nodig.

Eigen leefomgeving
Op andere thema’s zijn strengere regels in combinatie met strakke handhaving effectiever. Lager energieverbruik en duurzame energieproductie moet echter vooral in ons hoofd gaan zitten, ons gedrag en het bedrijfsbeleid bepalen. Met meer duurzame energieproductie in de eigen leefomgeving worden we ook weer zelf baas over die energie. Kortom, “power to the people”.
Afbeelding
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort is bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws