'Dorpstuin moet mensen samen brengen'

Den Andel heeft een dorpstuin. De gemeente heeft het beheer van het oude sportveld officieel overgedragen aan de inwoners. Die gaan de grond beplanten.
Een deel van het veld blijft beschikbaar voor evenementen. Er is al een wandelpad aangelegd en er zijn struiken geplant.

Dorpsmaaltijd
'Dit is een initiatief gedragen door het hele dorp om een groene ontmoetingsplek te hebben. Dit moet mensen samen brengen', vertelt inwoner Corry Theeuwes. Iedereen kan er aan de slag. Er is al een deel van de bloemen- en moestuin aangelegd. 'We weten nog niet wat er met de opbrengst van de moestuin gaat gebeuren. Daarover moet nog beslist worden. Misschien dat we een gezellige dorpsmaaltijd organiseren'.

Positief idee
'Het terrein lag braak en er waren geen plannen mee en als het dorp dan zelf iets heeft van wij kunnen er meer van maken dan werken we daar natuurlijk graag aan mee' vertelt wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum.

Wat als de gemeente wel plannen heeft?
'De rol van de gemeente verandert. Het gaat niet alleen om plannen van de gemeente maar ook wat het dorp wil. Dus als Den Andel straks iets anders met het terrein wil dan kunnen ze dat zelf aandragen', vertelt wethouder Harmannus Blok.

Lees ook: Winsum trekt portemonnee voor vier projecten
Meer over dit onderwerp:
DEN ANDEL
Deel dit artikel:

Recent nieuws