Zet Middag-Humsterland zich op de kaart met jam of worst?

Kaas, jam of worst uit Middag-Humsterland. Zomaar een paar ideeën waarmee het gebied zichzelf als merk op de kaart gaat zetten.
Dat is de visie waarmee de burgers, boeren, ondernemers en andere betrokkenen Middag-Humsterland smoel willen geven in de rest van het land.

Fusie

In drie sessies hebben de inwoners deze visie ontwikkeld. Dat gebeurde op verzoek van de gemeenten Zuidhorn en Winsum.
Het Middag-Humsterland ligt nu nog in beide gemeenten, maar na de herindeling ligt het hele gebied in de gemeente Westerkwartier. Beide gemeenten vonden dat een goed moment om de inwoners een visie te laten opstellen.

Gebied niet op slot zetten

Eric Veldwiesch van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier: 'De inwoners koesteren het unieke landschap, maar tegelijkertijd willen ze de zaak niet op slot zetten. Er moeten wel ontwikkelingen plaatsvinden.'
Eén van de plannen is dat het gebied energieneutraal wordt zonder het landschap aan te tasten. Ook zijn er plannen om meer toeristen te trekken en om de bereikbaarheid te verbeteren.
Inmiddels zijn werkgroepen geformeerd die de plannen verder gaan uitwerken.

Lees ook: