Bedrijfsbrandweer Chemiepark blijft voorlopig alleen uitrukken op bedrijfsterrein

© FPS / Jos Schuurman (montage)
De bedrijfsbrandweer van het Chemiepark Delfzijl blijft vooralsnog alleen inzetbaar voor calamiteiten op het bedrijfsterrein zelf. Voor incidenten buiten het terrein moet de regionale brandweer uitrukken.
Dat is het antwoord van het provinciebestuur op vragen van GroenLinks in Provinciale Staten.

Beter samenwerken

Statenlid Henri Meendering van GroenLinks vindt het raar dat de bedrijfsbrandweer niet in actie mag komen buiten de hekken van het Chemiepark. Hij wil dat de provincie ervoor zorgt dat de regionale brandweer en de bedrijfsbrandweer beter gaan samenwerken.

Onderzoek

Maar de provincie zegt dat het niet haar taak is. De verantwoordelijkheid ligt bij de Veiligheidsregio. Die heeft onderzoek gedaan naar hoe de samenwerking tussen bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer verbeterd kan worden.
'Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat de huidige configuratie van de bedrijfsbrandweer niet de mogelijkheid biedt om inzetbaar te zijn voor incidenten buiten het bedrijfsterrein en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die aan de bedrijfsbrandweer worden gesteld', zo schrijft het college van Gedeputeerde Staten.
Wel komt er volgens de provincie een vervolgonderzoek om te kijken wat er nodig is zodat de bedrijfsbrandweer wel uit zou kunnen rukken bij calamiteiten buiten het Chemiepark.