'Er wordt gesold met de fietsenstallingmedewerkers van Stad'

© RTV Noord / Eveline Jonkers
'Het Stadsbestuur solt onnodig met de banen van de fietsenstallingmedewerkers'. Dat zegt de SP-fractie in de Groninger gemeenteraad.
Volgens de partij wordt het werk in de fietsenstallingen al jaren naar tevredenheid uitgevoerd door reïntegratieorganisatie Werkpro. Afgelopen jaar besloot het college van B&W om het werk in de fietsenstallingen openbaar aan te besteden.
Werkpro won de aanbesteding, maar tien medewerkers van de fietsenstallingen zijn door een bezuiniging van 150.000 euro hun baan verloren.

'Onnodig baanverlies'

De SP vindt dat dit tot onnodig baanverlies, onzekerheid en onnodige kosten leidt. De partij wil dat de fietsenstallingmedewerkers in dienst van de gemeente blijven. De medewerkers die hun baan verloren hebben moeten elders aan de slag worden geholpen of een terugkeergarantie krijgen.
Woensdag vergadert de stadspolitiek over de kwestie.