Instellingen

Groningers willen parlementaire enquête gaswinning

© Wikimedia commons
De door ruim vierduizend mensen ondertekende petitie Parlementaire Enquête Gaswinning wordt dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer.
De initiatiefnemers roepen Groningers op daar bij aanwezig te zijn. Ze willen via de petitie afdwingen dat er alsnog een parlementaire enquête komt. Tot nu toe heeft de Kamer die boot afgehouden.

Toelichting

De enquête wordt overhandigd aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. In vijf minuten tijd krijgt mede-initiatiefnemer Hans Warink (Loppersum Vooruit) de kans een toelichting te geven.
Hij vindt dat gezien alle ellende die is veroorzaakt door de gaswinning en de fouten die daarbij zijn gemaakt er snel zo'n parlementaire enquête moet komen.
'De afgelopen jaren is er vanuit Groningen door verschillende groepen en partijen om een parlementaire enquête gevraagd. De Groningers verdienen de waarheid. Met transparantie win je vertrouwen.'

Lees ook: