Alders wil opkoopregeling aardbevingsgebied vervolg geven

De proef met het opkopen van woningen in het aardbevingsgebied moet een vervolg krijgen. Die aanbeveling doet Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders na een evaluatie van de TU Delft
Daaruit blijkt dat het experiment met de opkoop van de eerste vijftig woningen is geslaagd. De onderzoekers bevelen aan de opkoopregeling voort te zetten.

Financiering

Dat wordt overgenomen door NCG Alders. Maar voor de proef kan worden vervolgd, moet hij nog wel op zoek naar financiering.
'Dat betekent dat ik met de NAM en met het nieuwe kabinet in gesprek moet over het beschikbaar stellen van de middelen hiervoor. En wat mij betreft is het duidelijk: we moeten hiermee doorgaan.'

Loting

Voor de eerste proef hadden zich 179 gegadigden gemeld. Na loting zijn er vijftig van overgebleven. De meesten van hen zijn inmiddels van hun moeilijk verkoopbare huis af.
Hiervoor had de NAM tien miljoen euro beschikbaar gesteld.
De TU Delft zet wel een aantal vraagtekens bij de weg die nu is gevolgd. Zo blijkt dat lang niet alle deelnemers tevreden zijn over de prijs die ze voor hun huis hebben gekregen. Ze krijgen 95 procent van de taxatiewaarde.
De onderzoekers stellen voor niet één, maar twee taxateurs de waarde te laten bepalen. Een andere mogelijkheid is om uit te gaan van de taxatiewaarde van voor de zware aardbeving bij Huizinge in 2012.

Beperkt

De proef is nu beperkt tot de kern van het aardbevingsgebied. Dat moet later worden uitgebreid. 'Maar wij vinden daarbij wel dat eerst de echte knelpunten aan de beurt moeten komen. En de mensen die uitgeloot zijn, moeten bij een vervolg voorrang krijgen,' licht Harry van der Heijden van de de TU Delft toe.

Motie

De Tweede Kamer nam recent nog een motie aan, waarin het kabinet wordt opgedragen met een permanente uitkoopregeling te komen. Die zou alleen moeten gelden voor mensen die het aardbevingsgebied willen ontvluchten.
Wat Alders betreft wordt de beperking eruit gehaald. 'Wij merken dat veel mensen binnen het gebied willen verhuizen en bijvoorbeeld in hun eigen dorp willen blijven. Maar dan in een andere woniing. Ik vind dat die mogelijkheid er in een nieuwe regeling moet zijn,' zegt Alders.

Wisselwoningen

De huizen die inmiddels zijn opgekocht worden in eerste instantie gebruikt als wisselwoningen. Die zijn nodig voor de huisvesting van mensen die bij het versterken van hun woning tijdelijk moeten verhuizen.

Lees ook: