Engelse Kamp en Kempkensberg worden bebouwd

© Gemeente Groningen
95 nieuwe woningen aan de Engelse Kamp en 76 huur-/koopappartementen aan de Kempkensberg. Na de zomer moet de verkoop van de kavels in Groningen van start gaan.
De gemeente gaat omwonenden en andere belangstellenden in juni bijpraten tijdens een bijeenkomst.

Gasloos

De nieuwe woningen komen in een gebied dat door de gemeente Groningen is aangemerkt als werk-(kantoren) en woongebied. Vlakbij de nieuwbouwlocatie bevinden zich onder meer het DUO-gebouw en de stadstuin.
Bij de nieuwbouw van de woningen en appartementen wordt gekeken of er zonnepanelen kunnen worden aangesloten en of het zonder gasaansluitingen kan.

Vleermuizen

In het gebied waar de nieuwbouw komt, komen volgens de gemeente veel vleermuizen voor. Daar wordt in de plannen ook rekening mee gehouden.
Zo wil Groningen onder meer extra bomen planten en meerdere bomenrijen creëren voor de vleermuizen.

Betaald parkeren

In de naastgelegen woonwijk is de parkeerdruk erg hoog, schrijft de gemeente. De 76 appartementen aan de Kempkensberg krijgen daarom een parkeerkelder waar zowel bewoners als bezoekers hun auto kwijt kunnen.
Voor de 95 huizen aan de Engelse Kamp komt een parkeerplek op de eigen kavel. Bezoekers kunnen aan de rand van de wijk parkeren. Daarnaast wordt de wijk, net als het aangrenzende Helpman Oost, betaald parkeren.

Nieuwbouwregeling NAM

De NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben al toegezegd dat de nieuwbouw in aanmerking komt voor de nieuwbouwregeling.
Dit houdt in dat de woningen aardbevingsbestendig worden gemaakt. Hier staat ook een financiële vergoeding tegenover van de NAM.

Start verkoop

De bedoeling is om na de zomervakantie te beginnen met het bouwrijp maken van de kavels. Dan komen de eerste kavels ook in verkoop.

Lees ook: