'Respecteer zondagsrust in Zuidhorn'

Een supermarkt in Zuidhorn wil de dag voor kerst, zondag 24 december, open zijn. D66 steunt de grootgrutter en wil het college van CDA, ChristenUnie en GroenLinks overtuigen dat de zondagsrust niet heilig is. Zou het goed zijn om dit landelijk te regelen? Of is dit juist een lokale aangelegenheid?Roep om ingrijpen
Wet- en regelgeving in Nederland is over het algemeen aardig goed geregeld. Daarbij is min of meer de stelregel dat wordt besloten op het niveau waar dat het best past. Daar zijn we meestal blij mee, maar wanneer er dan ergens een stuk couleur locale ontstaat welke sommigen niet welgevallig is, ontstaat de roep om ingrijpen van hogerhand. Iedere 4 jaar kiest men in de gemeente een gemeenteraad die beslissingen mag nemen voor de inwoners.

Prima besluit
Het handhaven van zondagsrust, het tegengaan van de 24/7 economie is iets waar in Zuidhorn nog voor gekozen is. Wat mij betreft een prima besluit. Het zorgt er vast niet voor dat de inwoners van Zuidhorn niet kunnen genieten van een goed gevulde kerstdis. Hoe deden we dat vroeger eigenlijk...?
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Tot rust komen Vreemd, dat zondagsrust altijd gekoppeld wordt aan religieuze noties. Het eens in de zeven dagen rust is toch niet per se religieus te duiden? Het is goed, en gezond, dat met regelmaat de maatschappij, en de mensheid dus, tot rust komen. “Beton moet ook ademen kunnen”, zei ’s iemand, “wil de stad leefbaar kunnen zijn”.

Volksgezondheid
Winkelopening op zondag is dan ook niet wenselijk. Dat mensen zelf moeten kunnen beslissen of ze wel of niet op zondag boodschappen willen doen en dat daarom winkels open moeten, is een onzinnig argument. De gelegenheid creëert de dief, is een staande uitdrukking die mutatis mutandis hier ook toepasbaar is. Dus: uit een oogpunt van volksgezondheid is het goed dat op zondag winkels dicht blijven.
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Gemeenteraad
Met een jong gezin vind ik het soms prettig om op zondag boodschappen te doen. Tegelijkertijd vind ik dat winkeliers niet zeven dagen per week actief hoeven te zijn. De discussie rond het winkelcentrum Paddepoel in Groningen heb ik dan ook met veel belangstelling gevolgd. De gemeenteraad bepaalt de openingstijden. Dit is een van de vele zaken die de lokale democratie dient te regelen.

Ik eerbiedig democratie
Lokale volksvertegenwoordigers die direct afgerekend kunnen worden op hun standpunten door de eigen inwoners. In Zuidhorn lijkt de opvatting politiek en electoraal stevig verankerd. Dat recht hebben ze en wat mij betreft houden ze dat ook. Als de bevolking het anders wil kunnen ze dit in maart 2018 aangeven. Tot die tijd eerbiedig ik de democratie.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Adempauze
Een wekelijkse collectieve adempauze van de 24 uurs economie vind ik heel gezond. Gezien de inrichting van de Nederlandse samenleving is de zondag daar heel geschikt voor. Een moment voor bezinning, sport, cultuur en het verenigingsleven. Tijd voor familie, vrienden en andere gemeenschappen.

Maximum aantal
Zoals de spelregels nu zijn is de lokale democratie aan zet en is gedwongen openstelling of sluiting onwenselijk. Zuidhorn heeft helemaal volgens deze spelregels gehandeld. Maar landelijk een maximum (12?) stellen aan het aantal koopzondagen zou ik prima vinden. Ter bescherming van de mensen die met meer inzet niet meer omzet verwerven, werknemers die niet zeven dagen per week paraat hoeven te staan voor hun baas en als medicijn tegen de dominante homo economicus, die geen prijskaartje kan hangen aan een actieve gemeenschap zonder winstoogmerk.
Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Democratie
Er is gelukkig in Nederland nog wat diversiteit. Ik begrijp dat de AH op 24 december, de dag voor kerst open wil. Maar is afhankelijk van de lokale winkeltijdenwet. Tja, we wonen in een democratie die gekozen is door de inwoners. Gelukkig maar. En die democratie kan voor sommigen wel eens niet uitpakken zoals men wenst. Dat horeca op zondag open is bijvoorbeeld. Dat is niet van de laatste tijd: dat is al zo lang ik mij kan heugen, al het geval.

Niet landelijk regelen
De gekozen bestuurders zijn overeengekomen vanuit hun achtergrond geen zondag openstelling van winkels dan is het toch helder het gaat niet gebeuren. Tenzij D66 met een initiatief raadsvoorstel komt dat een meerderheid haalt. Tot slot: laat er in vredesnaam geen landelijke richtlijn komen en laat deze besluiten over aan lokale bestuurders. Er wordt landelijk al genoeg geregeld.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Respect
Persoonlijk ben ik voorstander van winkelopenstellingen op zondag. Veel consumenten zijn op zondag vrij en hebben dan tijd om inkopen te doen. Anderen hebben hier moeite mee. Daar kan ik respect voor opbrengen. Daarom geldt er in onze democratie een gouden regel. De meerderheid beslist. Ook in Zuidhorn. Wat mij betreft biedt een landelijke richtlijn voor opening van de betreffende Supermarkt in Zuidhorn op zondag 24 december geen uitkomst.

Verkiezingen
Het tast toch wel de geloofwaardigheid van de lokale politiek aan; "waarom nog stemmen op het plaatselijke CDA" bijvoorbeeld? Immers landelijk zou met een richtlijn zo deels een streep door haar beleid kunnen worden getrokken?" Neen, dat moeten we maar niet hebben! Op zijn snelst kan men in Zuidhorn hopen op de volgende verkiezingen. En dan in de nieuwe gemeente maar meevechten voor andere uitslagen. Al biedt dit geen oplossing voor zondag 24 12 2017.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws