Geoweek: scholieren inspecteren dijk in Eemskanaal

Honderd brugklassers van het Eemsdollardcollege in Delfzijl hebben donderdag een dijkinspectie gehouden bij het Eemskanaal. Ze deden dat in het kader van de landelijke Geoweek.

Daarin wordt een week lang extra aandacht besteed aan geografie. Tal van organisaties deden eraan mee, waaronder waterschap Noorderzijlvest.

Dijkinspectie
De organisaties gingen langs basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs om te vertellen over hun werk. In Delfzijl werd daar een dijkinspectie aan gekoppeld. Met vragenlijsten gingen de brugklassers de dijk op om te kijken hoe die in elkaar zit en wat eventuele zwakke plekken zijn.

Droge voeten
Waterschapbestuurder Carla Alma was ook bij de inspectie aanwezig: 'Toen ik tijdens de les aan de kinderen vroeg of ze weten wat een waterschap is, bleef het stil. Totdat je vertelt dat wij ervoor zorgen dat we droge voeten houden. Dan gaat er bij sommigen een lichtje branden. Ze waren zeer geïnteresseerd en dat zie je ook hier op de dijk.'
Meer over dit onderwerp:
DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws