Oost-Groningse zakenman verdacht van faillissementsfraude

Ondernemer J.N. uit Oude Pekela wordt samen met vier mensen uit zijn directe omgeving verdacht van faillissementsfraude. Hij zou bij het bankroet van zijn bedrijven met bezittingen en opbrengsten hebben geschoven tussen BV's.

Het justitieel onderzoek is op gang gekomen, nadat curator Peter Bakker aangifte tegen hem heeft gedaan. Het vloeit voort uit de faillissementen van negen BV's van de ondernemer, die vooral bekend werd als geldschieter en bestuurslid van de inmiddels failliete voetbalclub BV Veendam.

FIOD
De zaak is onderzocht door de Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst (FIOD). Volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie is dat onderzoek inmiddels afgerond.

Wel moet nog worden besloten over een verzoek aan de rechter-commissaris tot extra onderzoek. Pas daarna valt de beslissing of de Oost-Groningse zakenman en de vier anderen vervolgd worden, zo laat een woordvoerder weten.

Lege handen
Volgens de curator is er rond de faillissementen in 2013 driftig geschoven met bezittingen en opbrengsten. Schuldeisers zouden hierdoor met lege handen staan. De failliete BV's lieten voor zo'n twintig miljoen euro aan schulden achter. Twee banken en de fiscus zijn de grootste schuldeisers.

'Er is gebleken dat er voorafgaand aan de faillissementen op uitgebreide schaal met activa is geschoven', concludeert de curator in het faillissementsverslag. Hij noemt als voorbeelden auto's, telefoons, een woning en een appartement in Oude Pekela.

Deze panden zouden in de periode rond de faillissementen vanuit een BV overgedragen zijn aan een derde. Die heeft volgens de curator op zijn beurt 'nog op dezelfde dag de onroerende zaken geleverd aan een gelieerd vennootschap'.

Auto naar Spanje
Ook zou gepoogd zijn twintig auto's aan de faillissementen te onttrekken. Daarvan zijn nog drie zoek. Zo zou een Jeep naar Spanje zijn verscheept. De andere auto's zijn teruggevonden, in beslag genomen en verkocht.

De curator meldt dat hij inzicht heeft gehad in het strafrechtelijk dossier. 'Aan de hand daarvan blijkt dat naast de heer N. nog een viertal andere personen verdacht wordt van (strafbare) onrechtmatigheden voorafgaand aan de faillissementen. Onderzocht wordt in hoeverre jegens deze personen (eveneens) civielrechtelijke vorderingen zullen worden ingesteld. Jegens de heer N. zullen rechtsmaatregelen worden genomen', kondigt curator Bakker aan.

Gesommeerd
Verder staat in het verslag dat N. als bestuurder nog geld verschuldigd is aan één van de BV's. Daarbij gaat het volgens de curator minimaal om 1,8 miljoen euro. De curator heeft de zakenman inmiddels gesommeerd dit bedrag terug te betalen.

Uit het verslag blijkt verder dat mensen uit zijn directe omgeving geld hebben ontvangen. Een reden daarvoor ontbreekt in de administratie, concludeert de curator. Ook dat geld is inmiddels teruggeëist.

Salaris verdubbeld
Verder wordt geconstateerd dat N. vijf jaar geleden zijn eigen salaris bijna heeft verdubbeld. 'Terwijl het eigen vermogen van N. Beheer zwaar negatief was en er verlies werd geleden. Er werd doorgegaan met deze ondernemingen en het maken van nieuwe schulden, terwijl daarvoor vanaf 2010 al geen voldoende financiële basis meer bestond.'

Volgens Bakker zijn de faillissementen het gevolg van onbehoorlijk bestuur. 'Er was een enorme verwevenheid van vennootschappen, waardoor het zicht op verplichtingen en baten per vennootschap niet meer helder was. Financieringen zijn gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze waren aangegaan. Er was sprake van overfinanciering en uitholling van het vermogen', zo staat in het faillissementsverslag.

Nieuw pand
De betrokken BV's concentreerden zich rond het Canon Business Centre in Groningen. De zakenman bouwde een nieuw pand voor die onderneming aan de Hooghoudtstraat in de stad Groningen.

Het is nooit door hem zelf in gebruik genomen als gevolg van de faillissementen. Het is de afgelopen jaren verhuurd en volgens de curator is er inmiddels een koper gevonden. De banden met Canon zijn doorgesneden.

Verzoek tot gijzeling
De negen faillissementen zijn nog steeds niet afgehandeld. De curator wijt dat aan de houding van de bestuurder, die het onderzoek keer op keer zou hebben belemmerd door niet mee te werken. Om toch informatie los te krijgen diende Bakker onder meer een verzoek tot gijzeling bij de rechtbank in.

De curator wil in afwachting van de verdere afwikkeling van de faillissementen en het strafrechtelijk onderzoek nog geen toelichting geven; hij verwijst naar het faillissementsverslag.

Reactie hoofdrolspeler
De hoofdrolspeler herkent zich niet in beeld dat van hem geschetst wordt door de curator. Volgens de Oost-Groningse ondernemer worden in het verslag onjuiste conclusies getrokken Hij zegt de eventuele strafrechtelijke vervolging af te wachten. De zakenman reageert in een apart bericht op deze web site op aantal voor hem negatieve passages in het faillissementsverslag.

Lees ook: Zakenman reageert op beschuldiging curator
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws