Provincie vooralsnog niet akkoord met extra investering brandweerkazerne Haren

© Robert Pastoor/RTV Noord
De provincie Groningen lijkt niet akkoord te gaan met de extra investering die de gemeente Haren wil doen in de nieuwe brandweerkazerne. Het provincie- en gemeentebestuur zijn nog met elkaar in overleg. Na dat overleg wordt er een definitief besluit genomen.
De kosten van de nieuwe brandweerkazerne bleken 1.3 miljoen euro te zijn, in plaats van acht ton.
. Omdat die verhoging niet was opgenomen in de begroting moet de provincie goedkeuring geven voor de uitgave, omdat Haren onder een verscherpt financieel toezicht staat in het kader van de herindeling.

Groningen en Ten Boer

Toen bleek dat er een extra investering moest worden gedaan, tekenden Groningen en Ten Boer bezwaar aan. Dat kunnen die gemeenten doen omdat ze, als het aan de provincie ligt, vanaf 2019 gaan fuseren met Haren.
'Op basis van het advies van Groningen en Ten Boer hebben we nader advies gewonnen bij de Veiligheidsregio', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). Op basis daarvan bereiden wij een besluit voor, en dat is negatief.'
Het gaat nu nog om een voorgenomen besluit. In theorie kan dat besluit dus nog gewijzigd worden.

Financiële risico's

Volgens de provincie zijn de financiële risico's te groot. Dat valt te lezen in een brief die is verstuurd naar de gemeenteraad van Haren. Ook hebben ze twijfels over de gekozen locatie, namelijk die aan de Westerse Drift. Daar staat de huidige kazerne ook.
'Wij beoordelen uw besluit als een besluit waarbij onvoldoende afstemming met betrokken partijen heeft plaatsgevonden waardoor de financiële risico's groot zijn', zo valt te lezen in de brief.

Mening Veiligheidsregio

Om tot een oordeel te komen, is ook de mening van de Veiligheidsregio gevraagd. Die hebben laten weten dat een nieuwe kazerne ook gebouwd kan worden na de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2019. Dan gaat Haren, als het aan de provincie ligt, fuseren met Groningen en Ten Boer.

Kanttekening van Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio plaatst wel de kanttekening dat het Arbo-technisch niet gewenst is om de bouw van een nieuwe kazerne uit te stellen. De huidige kazerne is namelijk oud en toe aan vernieuwing. Wel laten ze weten dat de Westerse Drift niet de voorkeur heeft voor nieuwbouw. De Veiligheidsregio bouwt liever een kazerne rondom het station van Haren, maar ook de Westerse Drift voldoet aan de eisen.

Hoofdpijndossier

Het dossier Brandweerkazerne kent een lange geschiedenis. In 2015 nam de gemeenteraad na 15 jaar praten een besluit over de locatie van een nieuwe kazerne.
In januari van dit jaar laaide de discussie rondom de gekozen locatie weer op. Aanwonenden van de Westerse Drift kwamen in opstand en verzekerden naar de rechter te stappen als de bouw in hun straat door zou gaan. Tegelijkertijd bleek ook dat de bouw een half miljoen duurder uit zou vallen dan begroot.