Omwonende over hoogspanningsverbinding: 'We zitten hier niet op te wachten'

© Jeroen Berkenbosch / RTV Noord
Tijdens een inloopavond in Bedum konden belangstellenden het plan bekijken voor een nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Deze nieuwe verbinding is omstreden.
Uitleg

Bewoners kregen van de provincie, TenneT en het ministerie van Economische Zaken uitleg over het Landschapsplan. In dat plan worden maatregelen opgenomen om de hoogspanningslijn zo goed mogelijk in het landschap in te passen. De huidige 220 kV-verbinding wordt vervangen door een 380 kV-verbinding.

'Maatschappelijke aanvaardbaarheid'

'Dit plan maken we om ook de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de verbinding te vergroten', vertelt Willem Roeterdink van ministerie van Economische Zaken. Hij is zich bewust van het verzet tegen de lijn. 'In dit plan, wat nog verder uitgewerkt moet worden, staat bijvoorbeeld hoe bomen aangeplant worden'.

Omstreden plan

Een aantal natuur- en bewonersorganisaties strijdt al lange tijd tegen een bovengrondse lijn. Het was de bedoeling dat de elektriciteitskabel ondergronds werd aangelegd. Maar minister Kamp van Economische Zaken besloot onlangs dat de elektriciteitslijn geheel bovengronds wordt aangelegd. Daarbij stelde hij miljoenen ter beschikking ter compensatie van de natuur.

Uitkopen?

Jelte van Duinen woont in Klein Wetsinge en bekijkt met een somber gezicht de tekeningen waarop de nieuwe verbinding te zien is. De bestaande hoogspanningslijn loopt nu een paar honderd meter van zijn huis. In de nieuwe situatie komt de lijn 80 meter van zijn huis te hangen. 'Wij zien daardoor ons huis in waarde dalen', vertelt Jelte van Duinen. Hij is nog in gesprek met TenneT voor een compensatie. Zichzelf uit laten kopen wil hij liever niet.

Futuristische mast

De nieuwe verbinding wordt gebouwd met een nieuw type mast: Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen: 55 meter hoog. De lijnen hangen daardoor anders. 'Het is jammer dat het landschap verpest wordt door zo'n gordijn van draden. We zitten hier niet op te wachten', vertelt van Duinen.

Sprankje hoop

Er is nog hoop omdat de tweede kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard. Dat betekent dat het demissionair kabinet het plan van minister Kamp moet overlaten aan zijn opvolger. Die kan nog de keuze maken voor een deels ondergrondse verbinding.
Ondertussen kan het maken van de plannen wel gewoon doorgaan volgens het ministerie van Economische Zaken. 'De kamer mag in december iets van het definitieve plan vinden', vertelt Willem Roeterdink.
'Ik heb niet de illusie dat we dit kunnen tegenhouden. Ondergronds kost twee keer zoveel. Dit is een kwestie van geld', vertelt Jelte van Duinen.

Lees ook: