'Wacht op onderzoek TU Delft over schadeclaims in buitengebied'

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Het Groninger Gasberaad wil meer duidelijkheid over de afwijzing van 1650 schadeclaims door aardbevingen in het buitengebied. De organisatie doet die oproep naar aanleiding van kritiek op de onderzoeksmethode van Witteveen+Bos.
Momenteel voert de TU Delft in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen een onderzoek uit in het buitengebied naar mogelijke schadeoorzaken.

Voucher 1500 euro

'Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat in het onderzoek nieuwe inzichten worden opgedaan die een ander licht werpen op gaswinningsschade. Op het moment dat nu onomkeerbare processtappen worden gezet door vouchers aan te bieden en second-opinion procedures in te gaan, blijkt daaruit dat men ervan uit gaat dat het TU Delft onderzoek op dit terrein niets gaat toevoegen', vindt het Groninger Gasberaad.
De gedupeerden die een afwijzing op hun schadeclaim kregen, konden aanspraak maken op een voucher van 1500 euro. Ook mochten ze een second opinion aanvragen. Na de massale afwijzing ontstond veel woede. Er is ook een rechtszaak in voorbereiding.

Kritiek op onderzoeksmethode

Onlangs uitte de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) kritiek op de onderzoekswijze van Witteveen+Bos. In het rapport van de Tcbb ging het specifiek om de afwijzing van claims in Emmen. 'Maar de toegepaste methodiek is vergelijkbaar met die in het buitengebied Groningen.'
Het Groninger Gasberaad wil dat de vragen over methodiek eerst beantwoord worden en de houdbaarheid van de conclusies verder uitgediscussieerd worden. 'Ook lijkt het ons logisch om de resultaten van het onderzoek TU Delft af te wachten. Eigenlijk kan er pas dan een weloverwogen besluit, inclusief vervolgstappen, genomen worden.' 

Lees ook: