Reacties op verkeersveiligheid in Stad: 'Je speelt met je leven'

© Google Streetview
'De rotonde met bij de Korreweg met de Kapteynlaan is een drama om te nemen, zowel op de fiets (je speelt met je leven) als in de auto (geen overzicht).' Het is een van de reacties op een oproep van de gemeente Groningen om onveilige verkeerssituaties te melden.
Dinsdag houdt de gemeenteraad van Groningen een openbare hoorzitting over verkeersveiligheid in de stad. Om deze hoorzitting voor te bereiden, deed de gemeente in februari deze oproep.
Massaal gereageerd
'Er is massaal gereageerd op onze oproep,' zo laat de gemeente weten. De gemeente heeft de reacties verwerkt in een document van 25 kantjes. Daarin worden onveilige verkeerssituaties die zijn binnengekomen per straat benoemd. De reacties gaan onder meer over te hard rijden, gevaarlijke kruisingen, onduidelijke situaties en verkeersgedrag.

Racebaan
Vooral het woord 'racebaan' komt vaak voor in de reacties. Veel stadjers maken zich zorgen over 30-kilometerzones, waar volgens hen vaak veel sneller wordt gereden. Dat deze zones vaak slecht aangegeven worden, is ook vaak genoemd.

Slecht overzicht

Op het 'tegelijk groen voor fietsers' beleid van de gemeente zijn veel reacties gekomen. Men noemt dit onder meer een: 'ware hel, met name in de spits op drukke kruispunten.' 'Met oogcontact dingen beslissen is niet realistisch als hele hordes fietsers een kruising over willen.' En: 'Het blijft zeker voor kinderen een onveilige situatie. Vaak geldt het recht van de sterkste.'

Wijk- en bewonersorganisaties

De wijk- en bewonersorganisaties in Groningen zijn uitgenodigd om tijdens de hoorzitting aan te geven of ze het beeld uit de reacties herkennen. Ook kunnen zij vertellen wat zij als de top drie van onveilige situaties zien en aangeven wat de oplossingen van de problemen kunnen zijn.

Oplossingen

'Het is duidelijk dat de problemen benoemen makkelijker is dan het vinden van oplossingen. Zeker als de budgetten beperkt zijn.' Dat zeggen raadsleden Wim Koks (SP), Sebastiaan Ruddijs (PvdA) en Amrut Sijbolts (Stadspartij) die de hoorzitting hebben voorbereid.
'We benadrukken dat de financiële middelen van de gemeente beperkt zijn. De uitkomst van deze hoorzitting kan niet al van tevoren zijn dat de gemeente alle knelpunten op korte termijn oplost,' zeggen de organiserende Raadsleden.
Het document met de reacties per straat is hier te vinden.

Lees ook: