Nieuw schadeprotocol is stap dichterbij

© Remko de Waal/RTV Noord
Het Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten zijn het eens over de uitgangspunten waaraan een nieuw schadeprotocol moet voldoen.
Die uitgangspunten moeten onderdeel worden van de aanpak van alle problemen die aan de aardgaswinning gerelateerd zijn in Groningen.

Maatschappelijk draagvlak

De maatschappelijke en bestuurlijke organisatie hebben afgesproken dat de basis van het nieuwe schadeprotocol uit vier pijlers gaat bestaan. Die moeten voor maatschappelijk draagvlak van het protocol zorgen.
De vier pijlers moeten zorgen voor een ander manier van schadebepaling. Dit betekent dat gedupeerden vanuit een basis van vertrouwen worden benaderd. Bij twijfel wordt in het voordeel van de gedupeerde geoordeeld.
De vier pijlers:
1. Verantwoordelijke Staat
De NAM is en blijft aansprakelijk, maar de Rijksoverheid staat garant voor de financiering. Inwoners van het gebied mogen nooit het slachtoffer worden van financiële discussies.
2. Rechtvaardige schadebepaling
De NAM moet ook schade vergoeden die zonder de gaswinning waarschijnlijk niet was ontstaan. Als er een vermoeden is dat schade te maken heeft met de gaswinning, moet er minder moeilijk worden gedaan over de bewijsvoering daarvan.

3. Menselijke maat

Iedereen met schade door gaswinning is een gedupeerde, en moet ook als gedupeerde
behandeld worden. Er moet een einde komen aan de ongelijke positie tussen gedupeerden en het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de NAM.
De Rijksoverheid moet haar zorgplicht naar de gedupeerden nakomen. Er moet gewerkt worden vanuit vertrouwen naar de inwoner.

4. Onafhankelijk
De inrichting, het proces en de uitvoering van de schadeafhandeling worden helemaal onafhankelijk van de NAM en EZ uitgevoerd.

Kleur bekennen

Dick Kleijer (GBB): 'Nu weten EZ en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders hoe ze kleur moeten bekennen om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen in dit gebied. Het overleg met Alders hierover zal een uitdagende zijn.'

Lees ook: