Provincie laat regie onderzoek Ter Apel bij COA

© Google Maps en Mario Miskovic (bewerking)
Het provinciebestuur wil vooralsnog geen regie nemen over het onderzoek naar de relatie tussen de bodemgesteldheid en ziekte bij medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel.
De provincie is tevreden dat een overleg met het COA heeft geresulteerd in een nieuw onderzoek onder begeleiding van een onafhankelijke commissie. De provincie wil afwachten hoe dat gaat.

Rol in onderzoek

Het is de bedoeling dat tal van partijen een rol krijgen in het nieuwe onderzoek. Het gaat dan onder meer om de ministeries van Veiligheid & Justitie en Defensie, de GGD, het Waterbedrijf Groningen, de arbeidsinspectie, de gemeente Vlagtwedde, het RIVM en de RUG.
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil ook dat (ex-)medewerkers van het COA in Ter Apel nauw worden betrokken bij het onderzoek.

Indien nodig bijsturen

Toch blijft de regie in handen van het COA zelf. 'Wij verwachten dat we als provincie nauwgezet bij dit onderzoek worden betrokken', zegt Homan. 'En indien nodig zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en bijsturen.'

Eigen vlees keuren

Voor Statenlid Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren is deze opvatting van de provincie onvoldoende. 'Het kan niet zo zijn dat een belanghebbende zijn eigen vlees keurt', zegt Voerman. 'Dat hebben we met de NAM ook al in Groningen gehad, dat willen we toch niet weer?'
De Partij voor de Dieren komt volgende week woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten met een aantal voorstellen om de provincie alsnog te dwingen die regie in eigen handen te nemen.

Lees ook: