Aardbevingsnieuws mei 2017: Scheuren, kraken en trillen in Slochteren

© Dennis Venema
Gemeente Groningen overweegt een rechtszaak tegen de NAM, een behoorlijke beving in Slochteren en verontrustende voorspellingen. Dit is het belangrijkste aardbevingsnieuws van mei 2017.
Aardbeving van 2.6 in Slochteren

Kraken,
. Dat horen inwoners van onder andere Slochteren, Hoogezand, Sappemeer, Noordbroek, Zuidbroek en Schildwolde op de tropische namiddag van zaterdag 27 mei. Rond 17.30 uur treft een aardbeving van 2.6 op de Schaal van Richter de verschillende plekken. Slochteren wordt aangewezen als epicentrum.
'Een beving van deze magnitude hebben we de laatste jaren niet meer gezien', stelt het KNMI. De dagen erna komen er tientallen schademeldingen binnen bij het Centrum Veilig Wonen. Die meldingen worden door het wachten op een nieuw schadeprotocol, pas na 1 juli behandeld.

Voorstellen voor protocol nieuwe schadeafhandeling

Het Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten worden het in mei eens over de uitgangspunten waaraan het nieuwe schadeprotocol voor de afwikkeling van bevingsschade na 1 juli moet voldoen. De vier pijlers zijn:
1. De NAM blijft aansprakelijk, maar het Rijk staat garant voor de financiering.
2. Als er een vermoeden is dat schade te maken heeft met de gaswinning, moet er minder moeilijk worden gedaan over de bewijsvoering daarvan. Bij twijfel wordt in het voordeel van de gedupeerde geoordeeld.
3. Iedereen met schade door gaswinning moet als gedupeerde worden behandeld. Er moet een einde komen aan de ongelijke positie tussen gedupeerden en het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de NAM.
4. De inrichting, het proces en de uitvoering van de schadeafhandeling worden helemaal onafhankelijk van de NAM en EZ uitgevoerd.
Een reactie van Economische Zaken en Hans Alders is er nog niet. Wel lijkt de Tweede Kamer op dezelfde lijn te zitten als de Groningse organisaties. Toch verwacht de GBB pittige gesprekken met Alders.

Adviseurs Centrum Veilig Wonen aan de kant gezet

Wie niet meer meepraat over een nieuw schadeprotocol, is het team van adviseurs van het CVW. Uit een mail in handen van RTV Noord blijkt dat de projectleider van het team voor de afwikkeling opnieuw in zee wilde gaan met Witteveen+Bos. Dat bedrijf is omstreden vanwege zijn werkwijze; zo zette het alle schades buiten de (ook al omstreden) contourlijn van het aardbevingsgebied weg als niet-bevingsschade. Hans Alders uit snel zijn ongenoegen over de instelling van het CVW. Het CVW besluit daarop het team van adviseurs aan de kant te zetten. De PVV wil de correspondentie tussen NAM, NCG en EZ inzien.

Stad Groningen dreigt met rechtszaak tegen NAM

De gemeente Groningen overweegt desnoods rechterlijke stappen tegen de NAM als er niet snel een nieuwbouwregeling komt voor aardbevingsbestendig bouwen. Het gebrek aan een duidelijke regeling en de huidige bemoeienis van de NAM met bouwprojecten, zorgt er volgens de gemeente voor dat de bouw van zo'n 900 woningen is vertraagd.
Wethouder Roeland van der Schaaf: 'Je ziet dat projecten niet gestart worden. Ook is er het risico dat ontwikkelaars Groningen niet meer zien staan.' Hij zegt dat de gemeente tot het uiterste wil gaan, maar dat momenteel het accent ligt op politieke druk.
In de gemeente Groningen ontvangt het Alfa-college wel een subsidie van bijna 2 miljoen euro om docenten en studenten te voorzien van kennis over bevingsbestendig bouwen.

Monumenteigenaren willen van de NAM af

Eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied moeten de regie weer in eigen handen nemen. Dat geluid klinkt op de eerste ledenvergadering van de nieuwe Vereniging Groninger Monument Eigenaren. De 130 leden daarvan vinden dat ze te veel overgeleverd zijn aan de grillen van de NAM en het CVW, die weinig kennis hebben van monumentherstel. Ze schakelen liever regionale, onafhankelijke specialisten in.

NAM in hoger beroep tegen uitspraak immateriële schade

Is de NAM aansprakelijk voor de immateriële, dus emotionele schade bij aardbevingsgedupeerden? De rechter stelde in april van wel, maar de NAM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Verontrustende onderzoeken over bevingen

We zijn nog lang niet af van de ellende die bij de gaswinning komt kijken, stellen drie experts los van elkaar.
- Specialist bodembeweging Adriaan Houtenbos, ex-werknemer van de NAM, stelt dat de bodemdaling door gaswinning onbeheersbaar is. Bovendien zet de bodemdaling verder door, ook als gestopt is met de gaswinning.
- Jos Aartsen, de hoogste baas van het UMCG, maakt zich grote zorgen over de toename van psychische problemen bij inwoners in het aardbevingsgebied. 'De inschatting en afhandeling van de schade is beneden alle peil. Een deel van onze patiënten komt uit het gebied. Voor hen heeft dat grote gevolgen. Dat merken we hier dagelijks. Den Haag bagetalliseert het probleem.'
- 'Groningen krijgt nog 400 aardbevingen boven de 1.5 op de Schaal van Richter', zegt hoogleraar reservoirtechniek Jacques Hagoort van TU Delft. De zwaarste beving heeft volgens hem een kracht van 4.4.
Ander aardbevingsnieuws:
Aardbevingen in mei 2017:
- 3 mei 13.15 uur: 1.5 in Stedum
- 12 mei 22.47 uur: 0.1 in Stedum
- 12 mei 23.16 uur: 0.3 in Stedum
- 14 mei 11.43 uur: 1.4 in Rottum
- 16 mei 01.34 uur: 1.2 in Zuidwolde
- 16 mei 03.31 uur: 1.7 in Overschild
- 17 mei 09.12 uur: 0.9 in Appingedam
- 20 mei 04.40 uur: 1.1 in Meedhuizen
- 20 mei 20.25 uur: 0.4 in Meedhuizen
- 26 mei 00.08 uur: 0.4 in Froombosch
- 27 mei 17.29 uur: 2.6 in Slochteren
- 30 mei 05:44 uur: 1.4 in Uithuizermeeden