Meevaller van ruim acht ton voor Pekela

© RTV Noord
De gemeente Pekela heeft over afgelopen jaar ruim acht ton overgehouden. De meevaller kwam ook voor het gemeentebestuur als een verrassing. 'Wij gingen tot voor kort uit van een negatief saldo', zegt burgemeester Jaap Kuin.
De winst zit hem voor Pekela vooral in De Kompanjie. Dat is het ambtelijk apparaat van Pekela en Veendam. 'De Kompanjie heeft ons vier ton minder gekost dan gedacht', aldus Kuin. 'Er is efficient gewerkt en we hebben minder diensten afgenomen.'

Klotst niet bij de plinten omhoog

Toch betekent de huidige situatie niet dat Pekela vrijuit geld kan uitgeven. 'Het geld klotst nog niet bij de plinten omhoog', zegt Kuin. 'We hebben het afgelopen jaar een en ander onttrokken aan de reserves, onder meer voor een rapport over de herindeling. Hiermee vullen we die reserves weer voor een deel aan.'
Pekela steekt verder zo'n twee ton in wegenonderhoud. Een ander deel wordt gebruikt om het potje voor de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) aan te vullen.

Risico's

De financiele toekomst ziet er wel zorgelijk uit, zegt Jaap Kuin. 'Het is nog onduidelijk wat we vanuit Den Haag krijgen, verder zijn de sociale werkvoorzieningen en het sociaal domein risico's. En het COA is ook een risico, want daar gaan we in onze meerjarenbegroting natuurlijk wel vanuit.'
'Ik verwacht de komende jaren geen overschotten weer, dus we moeten scherp aan de wind blijven zeilen.'

Lees ook: