Kamp installeert onafhankelijk onderzoeksteam voor mijnbouw

Rector magnificus Frank Baaijens van de TU Eindhoven gaat het nieuwe expertpanel Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) voorzitten. Verder zitten er wetenschappers uit binnen- en buitenland in dit nieuwe onderzoeksteam voor mijnbouwactiviteiten.

Minister Henk Kamp heeft het expertpanel dinsdag geïnstalleerd. Hij verzekert daarbij dat de leden 'volstrekt onafhankelijk' zijn. Zo zijn de deelnemers niet betrokken bij de mijnbouwindustrie of bij onderzoeksopdrachten van die sector, aldus de bewindsman.

Eventuele risico's
Het expertpanel gaat het onderzoek begeleiden dat nodig is om meer inzicht te krijgen in de risico's en onzekerheden bij met name gaswinning. 'Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat bestuurders beter kunnen anticiperen op de eventuele risico's rond mijnbouwactiviteiten. Het expertpanel rapporteert jaarlijks over de voortgang van de kennisontwikkeling, de onafhankelijkheid van het onderzoek en de mogelijke effecten van mijnbouw,' licht Kamp toe.

Er is stevige kritiek op de vele onderzoeken naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Met name omdat er tot nu toe nagenoeg geen sprake is van onafhankelijkheid. Ook de Tweede Kamer heeft regelmatig aangedrongen op onafhankelijk onderzoek.

Sneller onderzoek
Volgens Kamp voldoet het expertpanel aan die wens. Het moeten leiden tot sneller en meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van en risico's van mijnbouwactiviteiten. En dat levert dan weer meer 'gezaghebbende kennis' op.

Opdrachtgevers zijn het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken. Het panel gaat onderzoeksopdrachten van het adviesorgaan en het ministerie beoordelen 'op relevantie, helderheid en compleetheid van onderzoeksvraagstelling'.

De leden
Naast voorzitter Baaijens bestaat het panel uit deze drie wetenschappers:
-Iunio Iervolino: hoogleraar in Napels, expert op het gebied van schade en risico's door aardbevingen en verbonden aan de Stanford University California.
- Stefan Wiemer: hoofd van de Zwitserse Seismologische Dienst en hoogleraar ETH (expert geïnduceerde seismiciteit)
-Robert Zimmerman: hoogleraar gesteentemechanica van het Imperial College London. Tevens Editor in Chief International Journal of Rock Mechanics.

Lees ook: Bodembeweging wil snel onafhankelijk kenniscentrum
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws