Pauselijk zegel uit de dertiende eeuw gevonden bij Haren

Bij archeologisch onderzoek op het terrein in Haren waar ooit vrouwenklooster Yesse stond, is een loden zegel gevonden van een brief van de dertiende eeuwse paus Gregorius de 9de heeft gezeten.
De zogenaamde bulla is 'een absolute topvondst', zegt Stijn Arnoldussen van het Groninger Instituut voor Archeologie, die de vondst deed. Het zegel is gevonden bij een leeropgraving voor eerstejaars studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd gebruikt voor de verzegeling van brieven die vanuit het Vaticaan verstuurd werden.

Cisterciënzer vrouwenklooster

Klooster Yesse was een Cisterciënzer vrouwenklooster dat opgericht werd rond 1215. Paus Gregorius regeerde tot 1241. 'Het is fascinerend dat een nieuw gesticht klooster op 1300 kilometer van Rome direct in contact stond met het Vaticaan', zegt Arnoldussen.

Vier centimeter groot

Het zegel is zo'n vier centimeter groot. Op de voorkant staat de naam van de paus, aan de achterzijde zijn de apostelen Petrus en Paulus afgebeeld. De bulla die nu is gevonden, is doorboord om ergens opgehangen te kunnen worden.
'Wellicht versierde het een kamer- of kapeldeur, meubelstuk of grafkist', vermoed Arnoldussen.

Meer vondsten

Bij de opgravingen zijn ook fragmenten van het klooster gevonden, net als resten van serviesgoed, bronzen gewichten die gebruikt worden voor het controleren van betalingen en voorwerpen die gebruikt werden voor textielbewerking.