'Politiek is niet voor bange mensen'

Politici vertegenwoordigen het volk. Maar wat nou als het volk op z'n zachtst gezegd niet blij is met de vertegenwoordiger, zoals bij wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen. Hij moest onderduiken vanwege een doodsbedreiging.

Valt er iets tegen te doen? Of is het anno 2017 een weerzinwekkend bijeffect van politiek bedrijven en moet je je soms bewust niet op glad ijs begeven? Of verloochen je daarmee het politieke vak?

Politici worden bedreigd, Beter Weters! Wat nu?

Niet wijken voor bedreiging
Politiek besturen is niet zonder gevaar. Je besluit immers veel over belangen van andere mensen. Pim Fortuyn is een extreem voorbeeld van het gevaar dat politieke bestuurders kan overkomen. Toch moeten bestuurders niet wijken voor bedreigingen! De geschiedenis toont dat de politiek en het bestuur immers vol bedreigingen zit. Denk ook maar eens aan de Tweede Wereldoorlog. Bestuurders en politici die tegenstand aan de bezetter boden, zaten veelal in groot gevaar.

Goede besluiten nemen
Nu in vredestijd worden er ook politici bedreigd. Hoe daarmee om te gaan? 'Goede besluiten nemen', zou ik zeggen. Deze besluiten goed uitleggen. En naar de mensen toe gaan! En, indien nodig zeker zorgen voor adequate beveiliging. En dat mag wat kosten! Een volk kan immers niet zonder haar bestuurders.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Niet voor bange mensen
Als volksvertegenwoordiger dien je heel het volk, niet alleen de nette, welopgevoede, verstandige, relativerende, jou gekozen hebbende of bewonderende kiezers. Van hen hoor je meesttijds vrij weinig. Politiek is niet voor bange mensen, dat wist ik al als gemeenteraadslid. Maar het niveau en de frequentie van vuilbekkerij, belediging en bedreiging wanneer je Kamerlid bent heeft me wel geschokt. En ik begrijp nog steeds niet waarom een door mij gemaakt onschuldig grapje over Wilders direct een doodsbedreiging verdient. Anoniem, uiteraard. En hoe zwaarder het pleidooi voor ons Zuivere Nederland, hoe slechter vaak de taalbeheersing. Van het Nederlands.

Er blijft hoop
Zelfcensuur is geen oplossing, in gesprek proberen te blijven wel. Maar met de sociale media van tegenwoordig kan echt niemand meer beweren dat er een grote afstand is tot de politiek! Overigens: eenmaal heb ik excuses gekregen toen ik een mailer vroeg waarom hij zo'n toon aansloeg… er blijft hoop.
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Ongeremd
Het is buitengewoon triest dat in een zich tolerant noemende samenleving mensen die verschillen van inzicht over politieke aangelegenheden zich niet in een woordenstrijd werpen, maar in sommige gevallen mensen ernstig bedreigen. Daar past bescherming door de overheid van politici. De bedreigers dienen te worden opgespoord en tegen hen moet stevig worden opgetreden door het Openbaar Ministerie.

Laat het niet verpesten
Politici moeten zich niet de mond laten snoeren als zij weldoordachte plannen en ideeën hebben die niet bij een ieder in de smaak vallen. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd blijven. Belangrijk is daarbij dat ook politici blijven letten op hun woordkeus en zich niet laten meeslepen in het verwerpelijk taalgebruik van velen op bv. de sociale media. In een democratie mogen, sterker nog, zullen meningen van mensen verschillen en wat is het een voorrecht dat het hier kan. Laat het niet verpesten door de enkeling.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Een duivels dilemma
Als je toegeeft winnen ze, de antidemocratische krachten, onderbuikbelevers, verongelijkten en gemankeerden. Als je toegeeft geef je toe dat een vrije samenleving in gevaar komt. Als je toegeeft sta je als bedreigde zwakker dan de bedreiger. Maar... Huis en haard in vlammen zien opgaan? Slachtoffer zijn van een (moord-)aanslag? Altijd in angst moeten leven, jij en de mensen om je heen?

Heel streng straffen?
Het is een duivels dilemma, waarbij misschien alleen het Wetboek van Strafrecht een begin van een oplossing kan brengen: heel strenge straffen voor wie de democratie in gevaar brengt door politici het werken onmogelijk te maken. Maar wie wil nu de naam hebben het strafrecht aan te scherpen? Zo iemand roept juist algauw die ellende over zich af.
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Altijd weerstand
Als bestuurder heb je altijd te maken met weerstand. Een deel van de bevolking of een bepaalde groepering is het niet eens met de besluiten die je als bestuurder neemt. Maar dat wil niet zeggen dat men dan maar over moet gaan tot dit soort erge bedreigingen. Ik weet uit ervaring dat dit een behoorlijke impact heeft op je privéleven en ook op het werk. Zolang je niet weet waar het vandaan komt of wie erachter zit leeft men in onzekerheid.

Zaak voor justitie
Dat neemt niet weg dat men dit niet uit de weg moet gaan. Een bestuurder neemt besluiten, dat mag niet beïnvloed worden door dit soort bedreigingen. Het is zaak dat justitie zo snel als kan de daders pakt. Maar blijkbaar hoort er anno 2017 bij.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Meer Beter Weters Politiek en Sport, columns en opinie? Lees onze opiniepagina.
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek opinie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws