MKB in het Noorden maakt inhaalslag

© Flickr / Antoon Kuper (creative commons)
De omzet van het midden- en kleinbedrijf groeide het afgelopen jaar sterker in Noord Nederland dan in de Randstad. Dat blijkt uit de gegevens van de landelijke accountants-organisatie SRA.
Vooral in de bouw en de transportsector groeide de omzet hier opvallend hard. Relatief luxe sectoren als de autohandel en zakelijke dienstverlening bleven juist iets achter bij de rest van het land.

Winst

De groei komt in de noordelijke provincies neer op 7.3 procent. De winst is echter een ander verhaal: met uitzondering van de bouw neemt de winstgroei in Noord-Nederland af, net als in de rest van ons land trouwens.

WW

De economische inhaalslag heeft er overigens toe geleid dat het aantal WW-uitkeringen in het noorden bovengemiddeld is gedaald.