Rechter zet NAM en expertisebureau Vergnes weer om tafel

© Goos de Boer / RTV Noord
Een onafhankelijke deskundige gaat proberen het diepgaande conflict tussen de NAM en het expertisebureau Vergnes in Leek uit de wereld te helpen. Dat gebeurt op initiatief van de kortgedingrechter in Assen.
Het is de uitkomst van de rechtszaak die Vergnes tegen het gasconcern, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft aangespannen.


Buiten de deur

In september 2016 werd het in contra-expertises gespecialiseerde bedrijf door de NAM buiten de deur gezet. De rapportages van het bureau zouden kwalitatief onder de maat zijn.
Vergnes eist nu dat het bureau weer 'volledig toe wordt gelaten als contra-expert'. Daar wordt een dwangsom van een half miljoen euro aan gekoppeld.

Zwaar weer
Het bureau in Leek zegt in zwaar weer gekomen te zijn door het besluit van de NAM. Zo zijn er al ontslagen gevallen. Ook heeft het bedrijf nog zeshonderd schadegevallen in behandeling. 'De situatie is nijpend. Er is haast geboden'.
Volgens het bureau in Leek heeft de NAM het bureau met een duidelijke reden aangepakt. 'Vergnes moest monddood gemaakt worden. Het bureau danste niet naar de pijpen van de NAM. Vergnes moest uit de markt worden gehaald', betoogt advocaat Marco Kalmijn.

Kritische opstelling
Met als reden een te kritische opstelling. 'Vergnes beoordeelt bij contra-expertises afgewezen schades regelmatig als A- en B-schades. En dus als schades die wel degelijk door gaswinning worden veroorzaakt. Met als gevolg dat Vergnes heel bewust is uitgeschakeld', zegt advocaat Kalmijn van het bureau in Leek
Niet alleen de NAM is gedagvaard; ook het CVW en de NCG. Volgens de Vergnes-advocaten met name omdat de onderlinge verhoudingen tussen deze partijen 'schimmig' zijn. Zo wordt er op gewezen dat de NAM nog steeds aan de touwtjes trekt bij het CVW.

Verwarring over NCG
Tijdens de zitting ontstaat verwarring over de rol van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Met name omdat advocaat Jan van Rijswijk van de NAM maar niet duidelijk kan maken of en wanneer de NCG de kwaliteitscontrole van het gasconcern heeft overgenomen. Het leidt zelfs tot een schorsing voor nader overleg.
NCG-advocaat Karlijn Teuben is wel duidelijk: 'De NCG heeft geen regierol bij het kwaliteitstoezicht. Wel heeft de NCG een poging tot bemiddeling gedaan.'
Vergnes verwijt de Nationaal Coördinator Groningen dat hij geen actie ondernomen. 'De NCG doet beloftes die te mooi zijn om waar te zijn. Ze zijn dan ook niet waar', beweert Kalmijn.

Karikatuur
Volgens NAM-advocaat Jan van Rijswijk is het verwijt dat het gasconcern van het kritische bureau af wilde niet terecht. 'Wat wordt geschetst is een karikatuur van wat er aan de orde is geweest. Het draait om de kwaliteit. De rapporten voldoen niet aan de meest basale eisen die je daar aan kunt stellen,' aldus de NAM-advocaat, die er op wijst dat de banden met meer contra-experts zijn doorgesneden.

Verbeterproject
Een jaar geleden is er nog wel een verbeterproject met Vergnes opgezet. Daar schakelde de NAM het omstreden bureau Witteveen+Bos voor in. Vergnes trok daar zelf de stekker uit; bij gebrek aan vertrouwen in een goede afloop.
De advocaten van de NCG en het CVW maken duidelijk dat Vergnes niet bij deze organisaties moet zijn, maar louter bij de NAM. 'Wij zijn geen partij'.
Het kort geding wordt tot 16 juni aangehouden. Als er dan nog geen zicht op een oplossing is, wordt er alsnog binnen twee weken uitspraak gedaan.

Lees ook:
- Vergnes sleept NAM, CVW en Alders voor de rechter
- Vergnes wil onderste steen boven over kritiek op schaderapporten
- Vergnes Expertise: 'NAM veegt schademeldingen onder tapijt'
- NAM zegt vertrouwen in Leekster contra-expertisebureau op