Stad komt afspraken over prostitutiecontrole niet na

© FPS (Jos Schuurman)
De stad Groningen is afspraken rondom de controle van het prostitutiebeleid niet nagekomen. Vorig jaar heeft de gemeente te weinig uren ingezet. Het gaat om 350 uren die niet zijn benut, terwijl de uren wel beschikbaar waren.
Er zijn in totaal 1200 uren beschikbaar voor het prostitutiebeleid. Degene die zich daarmee bezighoudt houdt, neemt intakegesprekken af met prostituees, checkt de werktijden en controleert dat er geen illegale prostitutie voorkomt.

Op de plank

Van de 1200 uren zijn er vorig jaar 850 ingezet. Er zijn dus 350 uren op de plank blijven liggen. Burgemeester Peter den Oudsten betreurt dat: 'Wij hebben een toezegging gedaan en die zijn we niet nagekomen. We kwamen er pas achter toen het al gebeurd was.'

Ziekte

De uren zijn niet ingezet omdat de desbetreffende persoon ziek was. 'De ziekte doet zich nu niet meer voor. Het is jammer dat juist op dit punt de praktijk anders uitpakte. Ik kan er niet een beter verhaal van maken.'